en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 2

Prawnik jako intelektualista. Przypadek Michaela Sfarda

Sławomir Czapnik
Uniwersytet Opolski

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.149

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza praktyki prawniczej jako drogi intelektualisty – na przykładzie Michaela Sfarda. Sfard jest wybitnym specjalistą adwokatem, który zajmuje się prawami człowieka w Izraelu, zwłaszcza w sferze konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Pośród jego klientów są palestyńskie jednostki i wspólnoty, izraelskie organizacje pokojowe i broniące praw człowieka, włącznie ze znanymi w skali międzynarodowej grupami Pokój Teraz i Przełamać Ciszę. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza skupia się na moralnym i politycznym – kolejność nie jest przypadkowa – wymiarze aktywności Sfarda. Druga omawia specyfikę działalności prawnej prowadzonej przezeń kancelarii. Ostatnia opisuje niektóre wybrane sprawy, którymi zajmował się Sfard. W podsumowaniu zwraca się uwagę, że Sfard przez wielu swoich rodaków – szczególnie o poglądach prawicowych, które zdominowały izraelską scenę polityczną – postrzegany jest jako wróg państwa żydowskiego, a nawet zdrajca. Nie powinno to dziwić, nieomal bowiem z definicji intelektualista jest osobą znajdującą się na marginesie, outsiderem.

Powiązania

 1. Action on Armed Violence, Under Fire. Israel’s Artillery Policy Scrutinised, grudzień 2014,https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/AOAV-Under-Fire-Israels-artillery-policies-scrutinised.pdf (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 2. Associated Press, Lawyer Michael Sfard is effective voice for Palestinians, „Ynet News”,23.12.2013, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4468424,00.html (dostęp:10.06.2016). [Google Scholar]
 3. Backmann R., A Wall in Palestine, New York 2010. [Google Scholar]
 4. Bauman Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Cambridge 2003. [Google Scholar]
 5. Bauman Z., Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Oxford 1995. [Google Scholar]
 6. Bauman Z., Kubicki R., Zeidler-Janiszewska A., Humanista w ponowoczesnym świecie,Poznań 1997. [Google Scholar]
 7. Beaumont P., Israel action threatens to close down rights group and ‘chill’ free speech, „Guardian”,18.05.2016, http://www.theguardian.com/world/2016/may/18/israel-action-threatens-rights-group-free-speech-breaking-silencesoliers (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 8. Blau U., Did Israeli Settler Group Use Government Funds to Spy on Human-rights NGOs?,„Haaretz”, 19.01.2016, http://www.haaretz.com/israel-news/1.698201 (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 9. Braaksma P., Nine Lives. Making the Impossible Possible, Oxford 2009. [Google Scholar]
 10. Byman D., A High Price. The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism, Oxford 2011. [Google Scholar]
 11. Capella R., Sfard M., The Assassination Policy of the State of Israel. November 2000–January2002, Public Committee Against Torture/Palestinian Society for the Protection ofHuman Rights and the Environment, czerwiec 2002. [Google Scholar]
 12. Colonomos A., The Gamble of War. Is It Possible to Justify Preventive War?, New York 2013. [Google Scholar]
 13. Czapnik S., Omelan G., Izraelskie inspiracje amerykańskiej wojny z terrorem, [w:] S. Czapnik,G. Omelan (red.), Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy(w druku). [Google Scholar]
 14. Goldenberg S., 12 dead in attack on Hamas, „Guardian”, 23.07.2002, https://www.theguardian.com/world/2002/jul/23/israel1 (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 15. Handel A., What are we Talking About when We Talk about „Geographies of Occupation”?,[w:] S. Latte Abdallah, C. Parizo (red.), Israelis and Palestinians in the Shadows of theWall. Spaces of Separation and Occupation, London–New York 2015. [Google Scholar]
 16. Hasian M. Jr., Israel Military Operations in Gaza. Telegenic Lawfare and Warfare, Abingdon2016. [Google Scholar]
 17. Human Rights Defenders Fund, Disturbing the Peace, http://www.hrdata.org.il/wp-content/uploads/2016/01/Disturbing-thepeace.pdf (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 18. Human Rights Watch, Indiscriminate Fire. Palestinian Rocket Attacks on Israel and IsraeliArtillery Shelling in the Gaza Strip, lipiec 2007, https://www.hrw.org/reports/2007/iopt0707/iopt0707web.pdf (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 19. International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the OccupiedPalestinian Territory, 9.07.2004, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6 (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 20. Jarząbek J., Dołącz do karawany. Idee szejka Abdullaha Azzama, „ojca chrzestnego” współczesnejkoncepcji dżihadu, [w:] T. Dębowski (red.), Świat, polityka, religie u progu XXI wieku,Wrocław 2006. [Google Scholar]
 21. Klein N., Globalizacja doktryny Likudu. Prawdziwe dziedzictwo 11 września, „Lewą Nogą”2005, 17. [Google Scholar]
 22. Lynfield B., Interview: Michael Sfard, the Israeli lawyer battling illegal settlements, „ChristianScience Monitor”, 17.05.2012, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0517/Interview-Michael-Sfard-the-Israeli-lawyer-battlingillegal-settlements (dostęp:10.06.2016). [Google Scholar]
 23. Perugini N., Gordon N., The Human Right to Dominate, Oxford 2015. [Google Scholar]
 24. Rudoren J., A Champion for the Displaced in Israel, „New York Times”, 27.07.2012, http://www.nytimes.com/2012/07/28/world/middleeast/in-israel-michael-sfard-fightsfor-the-displaced.html?_r=0 (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 25. Sand S., Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela. Od Ziemi Świętej do ojczyzny, Warszawa2015. [Google Scholar]
 26. Sfard M., The Price of Internal Legal Opposition to Human Rights Abuses, „Journal of HumanRights Practice” 2009, 1(1): 37–50. [Google Scholar]
 27. Sfard M., The Red Line, [w:] P. Kidron (red.), Refusenik! Israel’s Soldiers of Conscience,London–New York 2004. [Google Scholar]
 28. Shatz A., Israel’s Putinisation, „London Review of Books” 2016, 38(4), http://www.lrb.co.uk/v38/n04/adam-shatz/israelsputinisation (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 29. Shulman D., Israel: The Broken Silence, „New York Review of Books”, 7.04.2016, http://www.nybooks.com/articles/2016/04/07/israel-the-broken-silence/ (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 30. Sultan C., Israeli and Palestinian Voices. A Dialogue with Both Sides, New York 2003. [Google Scholar]
 31. Szydzisz M., Religijne partie w Izraelu i ich wizja relacji z Palestyńczykami, „Wschodnioznawstwo”, 2015. [Google Scholar]
 32. Weill S., The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law, Oxford2014. [Google Scholar]
 33. Action on Armed Violence, Under Fire. Israel’s Artillery Policy Scrutinised, grudzień 2014,https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/AOAV-Under-Fire-Israels-artillery-policies-scrutinised.pdf (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 34. Associated Press, Lawyer Michael Sfard is effective voice for Palestinians, „Ynet News”,23.12.2013, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4468424,00.html (dostęp:10.06.2016). [Google Scholar]
 35. Backmann R., A Wall in Palestine, New York 2010. [Google Scholar]
 36. Bauman Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Cambridge 2003. [Google Scholar]
 37. Bauman Z., Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Oxford 1995. [Google Scholar]
 38. Bauman Z., Kubicki R., Zeidler-Janiszewska A., Humanista w ponowoczesnym świecie,Poznań 1997. [Google Scholar]
 39. Beaumont P., Israel action threatens to close down rights group and ‘chill’ free speech, „Guardian”,18.05.2016, http://www.theguardian.com/world/2016/may/18/israel-action-threatens-rights-group-free-speech-breaking-silencesoliers (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 40. Blau U., Did Israeli Settler Group Use Government Funds to Spy on Human-rights NGOs?,„Haaretz”, 19.01.2016, http://www.haaretz.com/israel-news/1.698201 (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 41. Braaksma P., Nine Lives. Making the Impossible Possible, Oxford 2009. [Google Scholar]
 42. Byman D., A High Price. The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism, Oxford 2011. [Google Scholar]
 43. Capella R., Sfard M., The Assassination Policy of the State of Israel. November 2000–January2002, Public Committee Against Torture/Palestinian Society for the Protection ofHuman Rights and the Environment, czerwiec 2002. [Google Scholar]
 44. Colonomos A., The Gamble of War. Is It Possible to Justify Preventive War?, New York 2013. [Google Scholar]
 45. Czapnik S., Omelan G., Izraelskie inspiracje amerykańskiej wojny z terrorem, [w:] S. Czapnik,G. Omelan (red.), Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy(w druku). [Google Scholar]
 46. Goldenberg S., 12 dead in attack on Hamas, „Guardian”, 23.07.2002, https://www.theguardian.com/world/2002/jul/23/israel1 (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 47. Handel A., What are we Talking About when We Talk about „Geographies of Occupation”?,[w:] S. Latte Abdallah, C. Parizo (red.), Israelis and Palestinians in the Shadows of theWall. Spaces of Separation and Occupation, London–New York 2015. [Google Scholar]
 48. Hasian M. Jr., Israel Military Operations in Gaza. Telegenic Lawfare and Warfare, Abingdon2016. [Google Scholar]
 49. Human Rights Defenders Fund, Disturbing the Peace, http://www.hrdata.org.il/wp-content/uploads/2016/01/Disturbing-thepeace.pdf (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 50. Human Rights Watch, Indiscriminate Fire. Palestinian Rocket Attacks on Israel and IsraeliArtillery Shelling in the Gaza Strip, lipiec 2007, https://www.hrw.org/reports/2007/iopt0707/iopt0707web.pdf (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 51. International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the OccupiedPalestinian Territory, 9.07.2004, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6 (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 52. Jarząbek J., Dołącz do karawany. Idee szejka Abdullaha Azzama, „ojca chrzestnego” współczesnejkoncepcji dżihadu, [w:] T. Dębowski (red.), Świat, polityka, religie u progu XXI wieku,Wrocław 2006. [Google Scholar]
 53. Klein N., Globalizacja doktryny Likudu. Prawdziwe dziedzictwo 11 września, „Lewą Nogą”2005, 17. [Google Scholar]
 54. Lynfield B., Interview: Michael Sfard, the Israeli lawyer battling illegal settlements, „ChristianScience Monitor”, 17.05.2012, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0517/Interview-Michael-Sfard-the-Israeli-lawyer-battlingillegal-settlements (dostęp:10.06.2016). [Google Scholar]
 55. Perugini N., Gordon N., The Human Right to Dominate, Oxford 2015. [Google Scholar]
 56. Rudoren J., A Champion for the Displaced in Israel, „New York Times”, 27.07.2012, http://www.nytimes.com/2012/07/28/world/middleeast/in-israel-michael-sfard-fightsfor-the-displaced.html?_r=0 (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 57. Sand S., Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela. Od Ziemi Świętej do ojczyzny, Warszawa2015. [Google Scholar]
 58. Sfard M., The Price of Internal Legal Opposition to Human Rights Abuses, „Journal of HumanRights Practice” 2009, 1(1): 37–50. [Google Scholar]
 59. Sfard M., The Red Line, [w:] P. Kidron (red.), Refusenik! Israel’s Soldiers of Conscience,London–New York 2004. [Google Scholar]
 60. Shatz A., Israel’s Putinisation, „London Review of Books” 2016, 38(4), http://www.lrb.co.uk/v38/n04/adam-shatz/israelsputinisation (dostęp: 15.06.2016). [Google Scholar]
 61. Shulman D., Israel: The Broken Silence, „New York Review of Books”, 7.04.2016, http://www.nybooks.com/articles/2016/04/07/israel-the-broken-silence/ (dostęp: 10.06.2016). [Google Scholar]
 62. Sultan C., Israeli and Palestinian Voices. A Dialogue with Both Sides, New York 2003. [Google Scholar]
 63. Szydzisz M., Religijne partie w Izraelu i ich wizja relacji z Palestyńczykami, „Wschodnioznawstwo”, 2015. [Google Scholar]
 64. Weill S., The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law, Oxford2014. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czapnik, Sławomir (2017). Czapnik, S. . (2017). Prawnik jako intelektualista. Przypadek Michaela Sfarda. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 35-53. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.149 (Original work published 2017)

MLA style

Czapnik, Sławomir. Czapnik, S. . „Prawnik Jako Intelektualista. Przypadek Michaela Sfarda”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 2, 2017, ss. 35-53.

Chicago style

Czapnik, Sławomir. Czapnik, Sławomir . „Prawnik Jako Intelektualista. Przypadek Michaela Sfarda”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 2 (2017): 35-53. doi:10.7206/kp.2080-1084.149.