en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 2

Istota danin publicznych stanowiących dochód budżetu gminy na tle zadań realizowanych przez samorząd gminy – wybrane zagadnienia prawne

Beata Cieślak
Uniwersytet Wrocławski

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.147

Abstrakt

W niniejszym artykule analizie zostanie poddana sytuacja prawno-finansowa samorządu gminy w odniesieniu do rodzajów i istoty dochodów gminy na tle zadań wykonywanych przez samorząd gminy. Samorząd gminy realizuje zadania publiczne, których zakres wyznaczony jest przez obowiązujące przepisy konstytucyjne i ustawowe. Na realizację zadań gmina otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe, posiada również dochody własne, na wysokość których może mieć wpływ, jednak jedynie w granicach ustalonych przez ustawy. W niniejszym artykule zostaną wskazane rodzaje zadań, jakie ustawodawca nakłada na gminę oraz rodzaje i cechy szczególne danin publicznych stanowiących źródło finansowana tych zadań.

Powiązania

 1. Berezowska E., Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce – dokonania i potrzeby, „Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 2. Bień-Kacała A., Zasadza władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 3. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 4. Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014. [Google Scholar]
 5. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 6. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008. [Google Scholar]
 7. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 8. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa 1998 [Google Scholar]
 9. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 10. Dobaczewska A., O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w., [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 11. Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 12. Dzwonkowski H., Pojęcie daniny publicznej, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012 [Google Scholar]
 13. Dzwonkowski H., Gliniecka J., Opłaty, [w:] Prawo podatkowe, Warszawa 2006 [Google Scholar]
 14. Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013 [Google Scholar]
 15. Etel L., Co trzeba zmienić w podatkach i opłatach lokalnych?, [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011 [Google Scholar]
 16. Etel L., Pojęcie podatku, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2008 [Google Scholar]
 17. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013 [Google Scholar]
 18. Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 19. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2005 [Google Scholar]
 20. Feret E., Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych, Rzeszów 2013 [Google Scholar]
 21. Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005 [Google Scholar]
 22. Gliniecka J., Opłaty, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012 [Google Scholar]
 23. Gliniecka J., Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych – stan obecny i perspektywy (tezy wystąpienia), „Finanse Komunalne” 2010, 1–2 [Google Scholar]
 24. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk 2007 [Google Scholar]
 25. Glumińska-Pawlic J., Podatkowe źródła dochodów gmin – wymiar, pobór, egzekucja. Wybrane problemy, [w:] J. Czempas (red.), Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Katowice 2006 [Google Scholar]
 26. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: studium finansowoprawne, Katowice 2003 [Google Scholar]
 27. Gorgol A., Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałów we wpływach z podatków dochodowych, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 28. Berezowska E., Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce – dokonania i potrzeby, „Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 29. Bień-Kacała A., Zasadza władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 30. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 31. Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014. [Google Scholar]
 32. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 33. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008. [Google Scholar]
 34. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 35. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa 1998 [Google Scholar]
 36. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 37. Dobaczewska A., O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w., [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 38. Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 39. Dzwonkowski H., Pojęcie daniny publicznej, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012 [Google Scholar]
 40. Dzwonkowski H., Gliniecka J., Opłaty, [w:] Prawo podatkowe, Warszawa 2006 [Google Scholar]
 41. Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013 [Google Scholar]
 42. Etel L., Co trzeba zmienić w podatkach i opłatach lokalnych?, [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011 [Google Scholar]
 43. Etel L., Pojęcie podatku, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2008 [Google Scholar]
 44. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013 [Google Scholar]
 45. Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 46. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2005 [Google Scholar]
 47. Feret E., Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych, Rzeszów 2013 [Google Scholar]
 48. Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005 [Google Scholar]
 49. Gliniecka J., Opłaty, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012 [Google Scholar]
 50. Gliniecka J., Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych – stan obecny i perspektywy (tezy wystąpienia), „Finanse Komunalne” 2010, 1–2 [Google Scholar]
 51. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk 2007 [Google Scholar]
 52. Glumińska-Pawlic J., Podatkowe źródła dochodów gmin – wymiar, pobór, egzekucja. Wybrane problemy, [w:] J. Czempas (red.), Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Katowice 2006 [Google Scholar]
 53. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: studium finansowoprawne, Katowice 2003 [Google Scholar]
 54. Gorgol A., Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałów we wpływach z podatków dochodowych, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Cieślak, Beata (2017). Cieślak, B.. (2017). Istota danin publicznych stanowiących dochód budżetu gminy na tle zadań realizowanych przez samorząd gminy – wybrane zagadnienia prawne. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 2-25. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.147 (Original work published 2017)

MLA style

Cieślak, Beata. Cieślak, B.. „Istota Danin Publicznych Stanowiących Dochód Budżetu Gminy Na Tle Zadań Realizowanych Przez Samorząd Gminy – Wybrane Zagadnienia Prawne”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 2, 2017, ss. 2-25.

Chicago style

Cieślak, Beata. Cieślak, Beata . „Istota Danin Publicznych Stanowiących Dochód Budżetu Gminy Na Tle Zadań Realizowanych Przez Samorząd Gminy – Wybrane Zagadnienia Prawne”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 2 (2017): 2-25. doi:10.7206/kp.2080-1084.147.