en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 3

Przywłaszczenie mienia w świetle małżeńskiej wspólności majątkowej

Łukasz Juszczyk
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Jan Kluza
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

2017 9 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.160

Abstrakt

Dominujący pogląd zakłada, że możliwa jest odpowiedzialność karna osoby, która bez wiedzy współmałżonka zbywa rzecz ruchomą wchodzącą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Pogląd ten jest nieprawidłowy. W rzeczywistości omawiana kategoria zachowań jest dopuszczalna przez regulacje prawa cywilnego, bowiem podstawy funkcjonowania zarządu majątkiem wspólnym oparte są na zasadzie samodzielności. Dlatego też zachowania takie nie powinny być uznawane za bezprawne. Co więcej, czyny takie nie realizują znamion typu przywłaszczenia, zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych. Jednak nawet gdyby przyjąć prawidłowość wyrażanego powszechnie poglądu, to nadal nie powinno dochodzić do skazywania działającego w określony sposób współmałżonka. Prawo karne oparte jest bowiem na zasadzie subsydiarności, a prawo cywilne zapewnia odpowiednie mechanizmy reagowania na nienależyte sprawowanie zarządu majątkiem wspólnym.

Powiązania

 1. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 2. Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k, wyd. 2, Kraków 2006. [Google Scholar]
 3. Dębski R. (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System prawa karnego. Tom III, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 4. Gałązka J., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 6. Guzik-Makurska E., Pływaczewski E., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 8. Ignatowicz J., Nazar M. (red.), Prawo rodzinne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 9. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 10. Kozłowska-Kalisz P., [w:] M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Kulesza J., Zarys teorii kryminalizacji, „Prokuratura i Prawo” 2014, 11–12. [Google Scholar]
 12. Lachowski J., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 13. Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 14. Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 15. Michalski B., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222–316, t. 2, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 16. Nazar M., [w:] T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, t. 11, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 17. Oczkowski T., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 18. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 19. Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 20. Stefański R., Odpowiedzialność karna za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową, „Prokuratura i Prawo”, 1995, 10. [Google Scholar]
 21. Sychowicz M., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 22. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 23. Wilk L., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 24. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne – część ogólna, Kraków 2013. [Google Scholar]
 25. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 26. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 27. Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k, wyd. 2, Kraków 2006. [Google Scholar]
 28. Dębski R. (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System prawa karnego. Tom III, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 29. Gałązka J., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 30. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 31. Guzik-Makurska E., Pływaczewski E., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 32. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 33. Ignatowicz J., Nazar M. (red.), Prawo rodzinne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 34. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 35. Kozłowska-Kalisz P., [w:] M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 36. Kulesza J., Zarys teorii kryminalizacji, „Prokuratura i Prawo” 2014, 11–12. [Google Scholar]
 37. Lachowski J., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 38. Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 39. Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 40. Michalski B., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222–316, t. 2, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 41. Nazar M., [w:] T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, t. 11, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 42. Oczkowski T., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 43. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 44. Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 45. Stefański R., Odpowiedzialność karna za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową, „Prokuratura i Prawo”, 1995, 10. [Google Scholar]
 46. Sychowicz M., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 47. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 48. Wilk L., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 49. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne – część ogólna, Kraków 2013. [Google Scholar]
 50. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Juszczyk, Łukasz & Kluza, Jan (2017). Juszczyk, Ł. , & Kluza, J.. (2017). Przywłaszczenie mienia w świetle małżeńskiej wspólności majątkowej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(3), 75-88. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.160 (Original work published 2017)

MLA style

Juszczyk, Łukasz and Kluza, Jan. Juszczyk, Ł. , i J. Kluza. „Przywłaszczenie Mienia W Świetle Małżeńskiej Wspólności Majątkowej”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 3, 2017, ss. 75-88.

Chicago style

Juszczyk, Łukasz and Kluza, Jan. Juszczyk, Łukasz , i Jan Kluza. „Przywłaszczenie Mienia W Świetle Małżeńskiej Wspólności Majątkowej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 3 (2017): 75-88. doi:10.7206/kp.2080-1084.160.