en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 4

Praworządność, państwo prawa i pewność prawa

Felice Ancora
Università degli Studi di Cagliari

2017 9 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.163

Abstrakt

F. Ancora w swoim studium zajął się przeanalizowaniem fundamentalnych pojęć prawoznawstwa: rule of law, stato di diritto (państwo prawa, praworządność) oraz pojęciem pewności prawa. Analiza ta dowodzi, że – zdaniem jej autora – wspomniane pojęcia ewoluują, nie są w swej treści absolutnie niezmienne. Cechę tę F. Ancora uważa za istotną, ale i pożądaną. Umożliwia to bowiem dostosowywanie treści podstawowych kategorii prawnych do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych. Choć może zagrażać pewności prawa.

Powiązania

  1. Ancora, F., Praworządność, państwo prawa i pewność prawa, Krytyka Prawa, 2017, nr 4. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ancora, Felice (2017). Ancora, F. . (2017). Praworządność, państwo prawa i pewność prawa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(4), 2-35. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.163 (Original work published 2017)

MLA style

Ancora, Felice. Ancora, F. . „Praworządność, Państwo Prawa I Pewność Prawa”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 4, 2017, ss. 2-35.

Chicago style

Ancora, Felice. Ancora, Felice . „Praworządność, Państwo Prawa I Pewność Prawa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 4 (2017): 2-35. doi:10.7206/kp.2080-1084.163.