en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 1

University education in a foreign market – The strategy of internationalization of higher education

Andrzej Szromnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2014 22 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.89

Abstrakt

Cel: Wyjaśnienie założeń i warunków realizacyjnych internacjonalizacji uczelni jako strategicznego kierunku jej rozwoju, a ponadto przedstawienie uniwersalnych scenariuszy strategicznych ekspansji uniwersytetu za granicą oraz determinantów sukcesu.

Metodologia: Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na diagnozie oraz analizie na rynku usług edukacji uniwersyteckiej w Polsce. W wyniku studiów literatury specjalistycznej wyodrębniono główne zjawiska warunkujące funkcjonowanie i kierunki zmian szkolnictwa wyższego stanowiące ogólne tło rozważań i projektów szczegółowych.

Wnioski: Autor wskazuje strategie uwarunkowania i procedury decyzyjne ekspansji uniwersytetu na zagraniczne rynki edukacji na poziomie wyższym. Akcentuje główne szanse i zagrożenia z tytułu działalności uczelni za granicą. Propozycje mają nie tylko charakter poznawczy, ale także mogą być podstawą ich aplikacji w realiach polskich uczelni.

Oryginalność: Działalność uczelni zagranicznych na rodzimym rynku edukacyjnym jest zjawiskiem występujących w wielu krajach. W artykule zaproponowano koncepcję strategii internacjonalizacji uniwersytetu w jej wariancie ogólnym wraz ze szczegółową procedurą analityczno-decyzyjną. W piśmiennictwie fachowym ten aspekt rozwoju uczelni nie został rozwinięty zgodnie z założeniami marketingu międzynarodowego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szromnik, Andrzej (2014). Szromnik, A. . (2014). University education in a foreign market – The strategy of internationalization of higher education. Central European Management Journal, 22(1), 36-59. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.89 (Original work published 2014)

MLA style

Szromnik, Andrzej. Szromnik, A. . „University Education In A Foreign Market – The Strategy Of Internationalization Of Higher Education”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 1, 2014, ss. 36-59.

Chicago style

Szromnik, Andrzej. Szromnik, Andrzej . „University Education In A Foreign Market – The Strategy Of Internationalization Of Higher Education”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 1 (2014): 36-59. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.89.