en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Czy społeczeństwo obywatelskie może być leniwe?Uwagi o poziomie partycypacji wyborczej na Pomorzu Zachodnim na tle Polski

Maciej Drzonek
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.11

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest pokazanie wpływu partycypacji wyborczej na kreowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na przykładzie Pomorza Zachodniego.

Metodologia: w artykule przedstawiono różne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, a także czynniki wpływające na jego kształtowanie. Szczególną uwagę poświęcono typom
ordynacji wyborczych i analizie frekwencji wyborczych w różnych wyborach. W ostatniej części omówiono badania przeprowadzone podczas konferencji "Czas na rozwój. Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim".

Oryginalność: wartość artykułu polega na pokazaniu przeglądu badań nt. frekwencji wyborczych, a zwłaszcza na zestawieniu badań ogólnopolskich z badaniami przeprowadzonymi wśród grupy 32 respondentów – uczestników konferencji wymienionej
wyżej.

Wnioski: główne wnioski artykułu są dwa. Po pierwsze, partycypacja wyborcza jest jednym
z elementów współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Po drugie, partycypacja wyborcza na Pomorzu Zachodnim jest mniejsza niż w skali ogólnopolskiej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Drzonek, Maciej (2012). Drzonek, M. . (2012). Czy społeczeństwo obywatelskie może być leniwe?Uwagi o poziomie partycypacji wyborczej na Pomorzu Zachodnim na tle Polski. Central European Management Journal, 20(2), 136-154. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.11 (Original work published 2012)

MLA style

Drzonek, Maciej. Drzonek, M. . „Czy Społeczeństwo Obywatelskie Może Być Leniwe?uwagi O Poziomie Partycypacji Wyborczej Na Pomorzu Zachodnim Na Tle Polski”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 136-154.

Chicago style

Drzonek, Maciej. Drzonek, Maciej . „Czy Społeczeństwo Obywatelskie Może Być Leniwe?uwagi O Poziomie Partycypacji Wyborczej Na Pomorzu Zachodnim Na Tle Polski”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 136-154. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.11.