en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-19 
Numer 16

Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji

Andrzej K. Koźmiński
Akademia Leona Koźmińskiego

Dominika Latusek-Jurczak
Akademia Leona Koźmińskiego

2014-03-19 (16) Decyzje

Abstrakt

Od lat 90. w badaniach nad podejmowaniem decyzji w organizacjach zaufanie jest jednym z najchętniej podejmowanych zagadnień w badaniach empirycznych i analitycznych. Brakuje jednak podobnych badań nad pojęciem nieufności. Autorzy tekstu omawiają oba pojęcia w świetle istniejącej literatury i wskazują na możliwe przyczyny tej nierównowagi. Wykazują także, opierając się na istniejących badaniach empirycznych, że nieufność zasługuje na odrębną problematyzację i zerwanie z dotychczasowym jej rozumieniem – jako prostego przeciwieństwa zaufania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Koźmiński, Andrzej K. & Latusek-Jurczak, Dominika (2011). Koźmiński, A. K. , & Latusek-Jurczak, D. . (2011). Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji. Decyzje, (16), 29 42. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/62 (Original work published 2014-03-19)

MLA style

Koźmiński, Andrzej K. and Latusek-Jurczak, Dominika. Koźmiński, A. K. , i D. Latusek-Jurczak. „Zaufanie I Nieufność W Podejmowaniu Decyzji”. 2014-03-19. Decyzje, nr 16, 2011, s. 29 42.

Chicago style

Koźmiński, Andrzej K. and Latusek-Jurczak, Dominika. Koźmiński, Andrzej K. , i Dominika Latusek-Jurczak. „Zaufanie I Nieufność W Podejmowaniu Decyzji”. Decyzje, Decyzje, nr 16 (2011): 29 42. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/62.