en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-04 
Numer 9

Modele nieegoistycznych preferencji: wprowadzenie i najnowsze badania

Anna Kosior
Narodowy Bank Polski

2014-04-04 (9) Decyzje

Abstrakt

Dynamiczny rozwój ekonomii eksperymentalnej, w szczególności jej nurtu związanego z teorią gier, przyczynił się do zakwestionowania podstawowych założeń, na których opiera się klasyczna teoria gier – założenia o racjonalności oraz o egoizmie graczy. W rezultacie zaczęto modyfikować powyższe założenia i tworzyć „bliższe rzeczywistości” modele postępowania ludzi w sytuacjach, które dają się opisać jako gry. Artykuł stanowi krótki przegląd tych modeli, które rezygnują z założenia o egoistycznych preferencjach. W artykule analizowane są przede wszystkim modele dystrybucyjne, w tym modele awersji do nierównych wyników podziału oraz model preferencji quasi-maksiminowych. Prezentowane są także rezultaty eksperymentów projektowanych w celu testowania konkurencyjnych modeli dystrybucyjnych oraz wyniki eksperymentów, które badają znaczenie wzajemności opartej na ocenie intencji jako czynnika motywującego zachowania ludzi.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kosior, Anna (2008). Kosior, A. . (2008). Modele nieegoistycznych preferencji: wprowadzenie i najnowsze badania. Decyzje, (9), 5 27. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/124 (Original work published 2014-04-04)

MLA style

Kosior, Anna. Kosior, A. . „Modele Nieegoistycznych Preferencji: Wprowadzenie I Najnowsze Badania”. 2014-04-04. Decyzje, nr 9, 2008, s. 5 27.

Chicago style

Kosior, Anna. Kosior, Anna . „Modele Nieegoistycznych Preferencji: Wprowadzenie I Najnowsze Badania”. Decyzje, Decyzje, nr 9 (2008): 5 27. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/124.