en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-04 
Numer 9

Modele nieegoistycznych preferencji: wprowadzenie i najnowsze badania

Anna Kosior
Narodowy Bank Polski

2014-04-04 (9) Decyzje

Abstrakt

Dynamiczny rozwój ekonomii eksperymentalnej, w szczególności jej nurtu związanego z teorią gier, przyczynił się do zakwestionowania podstawowych założeń, na których opiera się klasyczna teoria gier – założenia o racjonalności oraz o egoizmie graczy. W rezultacie zaczęto modyfikować powyższe założenia i tworzyć „bliższe rzeczywistości” modele postępowania ludzi w sytuacjach, które dają się opisać jako gry. Artykuł stanowi krótki przegląd tych modeli, które rezygnują z założenia o egoistycznych preferencjach. W artykule analizowane są przede wszystkim modele dystrybucyjne, w tym modele awersji do nierównych wyników podziału oraz model preferencji quasi-maksiminowych. Prezentowane są także rezultaty eksperymentów projektowanych w celu testowania konkurencyjnych modeli dystrybucyjnych oraz wyniki eksperymentów, które badają znaczenie wzajemności opartej na ocenie intencji jako czynnika motywującego zachowania ludzi.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kosior, A. . (2008). Modele nieegoistycznych preferencji: wprowadzenie i najnowsze badania. Decyzje, (9), 5 27. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/124 (Original work published 2014-04-04)

MLA style

Kosior, A. . „Modele Nieegoistycznych Preferencji: Wprowadzenie I Najnowsze Badania”. 2014-04-04. Decyzje, nr 9, 2008, s. 5 27.

Chicago style

Kosior, Anna . „Modele Nieegoistycznych Preferencji: Wprowadzenie I Najnowsze Badania”. Decyzje, Decyzje, nr 9 (2008): 5 27. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/124.