en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-04 
Numer 8

Gry eksperymentalne i manowce racjonalistycznego egoizmu

Szymon Czarnik
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014-04-04 (8) Decyzje

Abstrakt

Od ponad półwiecza nawarstwiają się wyniki eksperymentalne ukazujące nikłą wartość prognostyczną równowagi doskonałej, wyprowadzonej z zasady racjonalistycznego egoizmu. Artykuł stanowi krótki przegląd popularnych gier eksperymentalnych, w których uczestnicy podejmują decyzje o charakterze monetarnym, wpływające bezpośrednio na rozkład dochodów w grupie (w szczególności: w diadzie). Omówione są rezultaty badań nad przetargiem ultymatywnym, dyktatem i dylematem dyktatora, dylematem więźnia, grą zaufania, stonogą, wymianą darów i grą dobra publicznego. Szczególna rola przypada dylematowi dyktatora, badającemu gotowość do poprawy położenia partnera interakcji za cenę pogorszenia pozycji własnej. Jak się okazuje, ten elementarny dylemat osobisty stanowi tworzywo kilku bardziej złożonych i lepiej znanych gier dwu- i wieloosobowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czarnik, Szymon (2007). Czarnik, S. . (2007). Gry eksperymentalne i manowce racjonalistycznego egoizmu. Decyzje, (8), 27 52. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/143 (Original work published 2014-04-04)

MLA style

Czarnik, Szymon. Czarnik, S. . „Gry Eksperymentalne I Manowce Racjonalistycznego Egoizmu”. 2014-04-04. Decyzje, nr 8, 2007, s. 27 52.

Chicago style

Czarnik, Szymon. Czarnik, Szymon . „Gry Eksperymentalne I Manowce Racjonalistycznego Egoizmu”. Decyzje, Decyzje, nr 8 (2007): 27 52. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/143.