en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-10 
Numer 3

Efekt dyspozycji a teoria perspektywy

Piotr Zielonka
Katedra Fizyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2014-04-10 (3) Decyzje

Abstrakt

Efekt dyspozycji polega na skłonności inwestorów do zbyt szybkiego sprzedawania akcji, których ceny zwyżkują, oraz do zbyt długiego przetrzymywania akcji zniżkujących. Artykuł objaśnia efekt dyspozycji w oparciu o teorię perspektywy Kahnemana i Tversky’ego. Zamiast klasycznego przedstawienia efektu dyspozycji w funkcji czasu, przeprowadzono analizę prawdopodobieństw przypisywanych przez inwestorów oczekiwanym zyskom (stratom), a następnie wyznaczono wartości graniczne tych prawdopodobieństw powyżej, których efekt dyspozycji nie występuje.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zielonka, Piotr (2005). Zielonka, P. . (2005). Efekt dyspozycji a teoria perspektywy. Decyzje, (3), 55 77. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/211 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Zielonka, Piotr. Zielonka, P. . „Efekt Dyspozycji A Teoria Perspektywy”. 2014-04-10. Decyzje, nr 3, 2005, s. 55 77.

Chicago style

Zielonka, Piotr. Zielonka, Piotr . „Efekt Dyspozycji A Teoria Perspektywy”. Decyzje, Decyzje, nr 3 (2005): 55 77. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/211.