en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Aktualny numer
Rok2022
Tom14
Numer1
ISSN: 
2080-1084
eISSN: 
2450-7938
CiteScore: 
0.47
SNIP (2018: 
0.37
Ministerstwo Edukacji i Nauki: 
70

O czasopiśmie

Do tworzenia, wykładni, stosowania i funkcjonowania prawa niezbędna jest postawa krytyczna wobec niego; otwarte, rzetelne i niezależne podejście do prawa jako przedmiotu refleksji intelektualnej.

Serdecznie zapraszamy Autorów do krytyki prawa dokonywanej z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii. Tematy kolejnych numerów tworzą głównie problemy publicznoprawne. Publikujemy przede wszystkim oryginalne artykuły mogące być przedmiotem zainteresowania międzynarodowej społeczności akademickiej mieszczące się w profilu pisma oraz teksty mające wazne społecznie lub gospodarczo znaczenie dla Polski.

Naukowe czasopismo prawnicze Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938) ukazuje się od 2009 roku.

Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim, a także francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację w czasopiśmie Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, a wszystkie treści ukazujące się w czasopiśmie dostępne są online, bezpłatnie i bez jakiegokolwiek okresu karencji (Open Access). Autorzy tekstów nie ponoszą żadnych opłat z tytułu ich publikacji (APCs).

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem archiwizowane jest w repozytorium Biblioteki Narodowej, a wszyscy autorzy mają prawo deponować swoje teksty w innym repozytorium.

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji CC BY 4.0 - Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, a publikujący w czasopiśmie autorzy - zachowując wszelkie prawa autorskie - akceptują warunki licencji CC BY 4.0.

KONTAKT DO REDAKCJI:

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

e-mail: krytykaprawa@kozminski.edu.pl

Redakcja

RADA REDAKCYJNA

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr. hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), 

https://orcid.org/0000-0002-0894-9558, e-mail: jablonska@kozminski.edu.pl

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-wa...

Prof. ALK dr hab.  Małgorzata Skórzewska-Amberg (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), e-mail: mskorzewska@kozminski.edu.pl,   https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-ma...

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - administracja, ekonomia, globalne problemy współczesnego świata (current affairs), prawo UE, prawo międzynarodowe, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-wa...

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) -  teoria i filozofia prawa, nauka o państwie, retoryka prawnicza, etyka prawnicza, metodologia nauki, bezpieczeństwo, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prawo konstytucyjne, https://orcid.org/0000-0002-0894-9558

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Polska) - postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo handlowe i międzynarodowe prawo handlowe, https://orcid.org/0000-0001-9073-4371

Prof. Toshiyuki Kono (Kyushu University, Japonia) - międzynarodowe prawo handlowe, prywatne prawo międzynarodowe, komparatystyka prawnicza, prawo własności intelektualnej, ochrona dziedzictwa kultury, https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K000146/english.html

Prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - Prawo handlowe, prawo zobowiązań, prawo walut cyfrowych, prawo rynku kapitałowego, prawo papierów wartościowych, prawo bankowe, https://orcid.org/0000-0002-9850-6020

Prof. ALK dr hab. Robert Zieliński (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - prawo budżetowe,podatkowe, celne, dewizowe, bankowe, walutowe, prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego, prawo rynku finansowego, międzynarodowe prawo finansowe, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-ro...

Prof. dr hab. Adam Noga (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - ekonomia i zarządzanie, ekonomiczna analiza prawa,  https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-dr-hab-adam-noga

Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo UE, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie wiedzą, informatyka, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-pr...

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański, Polska) - teoria i filozofia prawa, estetyka prawa, retoryka prawnicza, ochrona dziedzictwa kultury, komparatystyka prawnicza, https://orcid.org/0000-0002-8396-3608
           
SEKRETARZ REDAKCJI

Anna Goryńska, gorynska@kozminski.edu.pl

SOCIAL MEDIA
Dr Ben Sassi (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), e-mail: bsassi@kozminski.edu.pl,  https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/dr-ben-sassi

Dr Wiktor Krzymowski (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), e-mail: wkrzymowski@kozminski.edu.pl

RADA NAUKOWA 

Prof. dr Adam Czarnota - przewodniczący (University of New South Wales, Sydney, Australia), https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Czarnota

Prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska),  https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-dr-hab-jan-barcz

Prof. dr Giuseppe Contini (Cagliari University, Włochy)

Prof. dr Maksymilian Del Mar (Queen Mary College, University of London, Wielka Brytania), https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/delmar.html

Prof. dr  Vladislav Fedorenko (dyrektor Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property Ministerstwa Sprawiedliwości, Ukraina, Honored Lawyer of Ukraine, Ukraina), https://orcid.org/0000-0001-5902-1226

Prof. Fernando de Castro Fontainha (FGV Direito, Rio de Janeiro, Brazylia), http://www.iesp.uerj.br/docentes/fernando-de-castro-fontainha/

Prof. dr Martin Krygier (University of New South Wales Sydney, Australia), https://www.unsw.edu.au/staff/martin-krygier

Prof. dr hab. Jacek Matuszewski (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. Ignacio Aymerich Ojea (Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Hiszpania) 

Prof. dr Gianluigi Palombella (Sant' Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, Włochy), https://www.santannapisa.it/it/gianluigi-palombella

Prof. dr Stephan Parmentier (Catholic University Leuven, Belgia), https://www.law.kuleuven.be/linc/english/staff/00016825

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa; Universytet Śląski w Katowicach, Polska), https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-dr-hab-maksym...

Prof. dr hab. Alicja Pomorska, professor emeritus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin, Polska)

Prof. Jiri Priban (University College Cardiff, Wales, Wielka Brytania), https://www.cardiff.ac.uk/people/view/478897-priban-jiri

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński, Polska, Universität Osnabrück, Niemcy), https://orcid.org/0000-0001-7263-2670

 

STAŁY KOMITET RECENZENTOW I KONSULTANTÓW

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Prof. UŁ dr hab. Henryk Dzwonkowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. Sibel Hacımahmutoğlu, Faculty of Law, Hacettepe University, Turcja
Prof. dr hab. Ivan Halász, Faculty of Public Administration, National University of Public Service; Centre for Social Sciences, Institute of Legal Studies. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Węgry
Prof. Javier Alonso Madrigal, Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania
Prof. Petr Mrkývka, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czechy

Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska

Prof. dr hab. Anna Musiała,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Volodymyr Nesterovych, Associate Professor,  Lugansk State University of Internal Affairs im.E.O. Didorenko, Ukraina

Prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska

Prof. Ihor Ozerskyi, Faculty of Law, Petro Mohyla Black Sea State University, Mikolaiv, Ukraina

Prof. INP PAN Ewa Popławska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)  
Prof. Michal Radvan, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czechy
Prof. Colin Scott, Faculty of Law, University College Dublin, Dublin, Irlandia
Prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Prof. Dr. Ruth Taplin, Director, Centre for Japanese and East Asian Studies, London, Wielka Brytania
Prof. Alexander Vashkevich, European Humanitarian University, Vilnius, Litwa
Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. Jacques Ziller, Ordinario di Diritto dell'Unione Europea, Università di Pavia, Włochy
Dr hab. Jacek Zrałek, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Ponadto w 2020 roku recenzowali:

Prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. US dr hab. Agnieszka Choduń, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Prof. dr Adam Czarnota, University of New South Wales, Sydney, Australia

Prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń, Polska

Prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Dr Dariusz Hajdukiewicz, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. UWr dr hab. Wioletta Jedlecka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Prof. UG dr hab. Karolina Jurkowska-Zeidler, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska

Prof. UWr dr hab. Przemysław Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Prof. UP dr hab. Anna Kalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, Polska

Prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin, Polska

Prof. dr Maximilian del Mar, Queen Mary College, University of London, Londyn, Wielka Brytania

Prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Piotr Mikuli, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Warszawa

Prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Dr hab. Monika Münnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

prof. INP PAN dr hab. Celina Nowak, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska

Prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. UWM dr hab. Krystyna Szczechowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

Prof. UWr dr hab. Patrycja Zawadzka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Prof. UWM dr hab. Adam Zienkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

Prof. dr hab. Maciej Zieliński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Prof. ALK dr hab. Robert Zieliński, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Prof. Ingrid Bejarano Escanilla
(Hiszpania)
Peter Janczyk (UK)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr Ewa M. Kwiatkowska, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/dr-ewa-kwiatkowska

Dla autorów

ZGŁASZANIE ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” zaprasza Autorów do nadsyłania tekstów do publikacji. Nadsyłane teksty powinny przygotowane według wytycznych zawartych w poniższych punktach:

Instrukcja dla Autorów dotycząca przesyłania artykułu przez  Scholar One Manuscript System jest dostępna tutaj 

 • Przed wysłaniem tekstu przez ww. system Autor powinien sprawdzić, czy artykuł spełnia następujące wymagania formalne:

1) objętość  nie przekracza 35 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami) w przypadku artykułów i 10 000 znaków w przypadku innych tekstów

2) spełnia wymagania edytorskie zamieszczone pod adresem http://lisc.edu.pl/krytyka_prawa/guidelines_pl.pdf

3)  jest zanonimizowany

4)  zawiera streszczenia w języku polskim i angielskim, których długość nie przekracza 150 słów

5)  zawiera słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 5)

6) zawiera bibliografię

7)  zawiera informację o finansowaniu badań bądź braku finansowania

8)  jeżeli w tekście zawarte są tabele bądź rysunki (zapisane w formacie umożliwiającym edycję), należy je zamieścić w osobnych plikach

9) jest napisany poprawnie pod względem językowym i stylistycznym, a wszelkie cytaty i powołania są  udokumentowane.

Brak spełnienia wymogów formalnych, braki w zakresie warsztatu naukowego, a także poważna niezgodność tematu i problematyki z profilem czasopisma mogą być przesłankami odrzucenia tekstu przez Redakcję.

PROCES RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

 • Artykuły naukowe, które zostały skierowane do recenzji oceniane są  przez dwóch Recenzentów (niezależnie) wyznaczonych przez redaktorów tematycznych. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby Recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 • Tożsamość Autorów nie jest ujawniana Recenzentom.
 • Tożsamość Recenzentów nie jest ujawniana Autorom.
 • Recenzja (pobierz formularz recenzji) zawiera m.in. jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
 • W przypadkach dyskusyjnych (np. niezgodne bądź sprzeczne recenzje) o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego Recenzenta.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację w czasopiśmie "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", a wszystkie treści ukazujące się w czasopiśmie dostępne są online, bezpłatnie i bez jakiegokolwiek okresu karencji (open access). Autorzy tekstów nie ponoszą żadnych opłat z tytułu ich publikacji (APCs).

Czasopismo "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem" archiwizowane jest w repozytorium Biblioteki Narodowej, a Autorzy mają prawo deponować swoje teksty w innych repozytoriach.

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji CC BY 4.0 - Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, a publikujący w czasopiśmie Autorzy - zachowując wszelkie prawa autorskie - akceptują warunki licencji CC BY 4.0.

W czasopiśmie stosowane są zasady etyki publikacyjnej według wytycznych Komiteteu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Wytyczne znajdują się tu

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

W celu zapobiegania plagiatom Redakcja korzysta z narzędzia iThenticate.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  Redakcja "Krytyki Prawa" przetwarza dane osobowe autorów tekstów oraz recenzentów  w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  Przetwarzane dane obejmują: imię (imiona) i nazwisko;  tytuł zawodowy,  stopień lub tytuł naukowy; afiliację; adres zameldowania,  adres korespondencyjny,  e-mail, telefon, identyfikator ORCID oraz inne dane, które przekazywane są przez autorów lub recenzentów i przetwarzane na wniosek podmiotu tych danych.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego  mogą być przetwarzane przez 10 lat od daty publikacji artykułu w "Krytyce Prawa"  albo zakończenia procesu recenzyjnego w przypadku tekstów nie zakwalifikowanych do publikacji. W przypadku tekstów wycofanych przez autora przed uzyskaniem recenzji – do dnia wycofania zgody,  jednak nie dłużej  niż rok od momentu wycofania tekstu.
 1. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych
  Dane osobowe, określone w pkt 2, mogą być udostępnianie członkom  Rady Naukowej, Redakcji, Kolegium Redakcyjnego "Krytyki Prawa",  wydawnictwu "Krytyki Prawa", podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie niezbędnym dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego), oraz organom państwa  na ich prawnie uzasadniony wniosek.
 1. Prawa podmiotu ochrony danych osobowych
  Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie danych oraz prawo  do dostępu do nich, do ich przenoszenia, do żądania  ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest ograniczony ze względu na uzasadniony interes prawny administratora, z uwagi na konieczność udokumentowania informacji koniecznych ze względów podatkowych lub udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego. Żądanie usunięcia przetwarzanych danych można zgłosić na adres: krytyka@krytykaprawa.pl
 1. Administrator danych osobowych
  Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, Polska
 1. Inspektor ochrony danych osobowych
  Paweł Sidor, e-mail: iod@kozminski.edu.pl, tel. +48 22 519 21 33.
 1. Adres korespondencyjny
  "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, e-mail: krytyka@krytykaprawa.pl.