en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2021-2022 
Issue 163-164

Krzysztof Tchoń (1951–2021)

2021-2022 (163-164) Prakseologia

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gasparski, Wojciech W. (2022). Krzysztof Tchoń (1951–2021). (2022). Krzysztof Tchoń (1951–2021). Prakseologia, 2021-2022(163-164).

MLA style

Gasparski, Wojciech W.. “Krzysztof Tchoń (1951–2021)”. Prakseologia, vol. 2021-2022, no. 163-164, 2022.

Chicago style

Gasparski, Wojciech W.. “Krzysztof Tchoń (1951–2021)”. Prakseologia, Prakseologia, 2021-2022, no. 163-164 (2022).