en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2021 
Issue 163

Witold Kieżun (1922–2021)

2021 (163) Prakseologia

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gasparski, Wojciech W. (2021). Witold Kieżun (1922–2021). (2021). Witold Kieżun (1922–2021). Prakseologia, 2021(163).

MLA style

Gasparski, Wojciech W.. “Witold Kieżun (1922–2021)”. Prakseologia, vol. 2021, no. 163, 2021.

Chicago style

Gasparski, Wojciech W.. “Witold Kieżun (1922–2021)”. Prakseologia, Prakseologia, 2021, no. 163 (2021).