en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2021 
Issue 163

Krzysztof Tchoń (1951–2021)

2021 (163) Prakseologia

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gasparski, Wojciech W. (2021). Krzysztof Tchoń (1951–2021). (2021). Krzysztof Tchoń (1951–2021). Prakseologia, 2021(163).

MLA style

Gasparski, Wojciech W.. “Krzysztof Tchoń (1951–2021)”. Prakseologia, vol. 2021, no. 163, 2021.

Chicago style

Gasparski, Wojciech W.. “Krzysztof Tchoń (1951–2021)”. Prakseologia, Prakseologia, 2021, no. 163 (2021).