en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Coaching życiowy jako metoda interwencji w system rodzinny. Studium przypadku

Aleksandra Grotowska
Uniwersytet Łódzki

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.73

Abstract

Rodzina, w której najstarszy syn cierpi z powodu ASD (zaburzeń ze spektrum autyzmu), została poddana oddziaływaniom, polegającym na zastosowaniu life coachingowych metod wspierania relacji. Interwencja, czyli wspólna praca chłopca, jego matki i coacha, doprowadziła do poprawy relacji rodzinnych oraz zmiany w zachowaniu dziecka, szczególnie w zakresie funkcjonowania w grupie szkolnej. Zaobserwowana zmiana zaszła w ciągu trzech miesięcy wspólnej pracy. Dwugodzinne sesje odbywały się raz w tygodniu. Chłopiec, dzięki regularnej pracy z coachem i zastosowaniu narzędzi coachingu życiowego, nauczył się lepiej rozpoznawać, nazywać oraz kontrolować emocje, a także zrealizował swój cel: poprawił wyniki w nauce.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Grotowska, Aleksandra (2018). Coaching życiowy jako metoda interwencji w system rodzinny. Studium przypadku. (2018). Coaching życiowy jako metoda interwencji w system rodzinny. Studium przypadku. Coaching Review, (10), 334–347. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.73 (Original work published 2018)

MLA style

Grotowska, Aleksandra. “Coaching Życiowy Jako Metoda Interwencji W System Rodzinny. Studium Przypadku”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 334–347.

Chicago style

Grotowska, Aleksandra. “Coaching Życiowy Jako Metoda Interwencji W System Rodzinny. Studium Przypadku”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 334–347. doi:10.7206/cr.2081-7029.73.