en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Model PEB – autorski model systemowego podejścia do klienta, kompleksowo ujmujący funkcjonowanie człowieka w sytuacjach rozwojowych

Aleksandra Krupska
aleksandra.krupska@PEBskills.pl

Anna Szajkowska
anna.szajkowska@PEBskills.pl

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.70

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń Modelu PEB i jego podstaw teoretycznych oraz opis poszczególnych etapów modelu wraz ze wskazaniem form pomocy adekwatnych do pracy z klientem na danym stadium. Podstawą teoretyczną modelu jest cykliczno-fazowy model zmiany rozwojowej, który podkreśla zarówno cykliczność, jak i znaczenie kryzysu w rozwoju człowieka. Stadia natomiast są stworzone na bazie modelu przebiegu kryzysu Hopsona i Adamsa oraz na bazie doświadczenia praktycznego autorek.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Krupska, Aleksandra & Szajkowska, Anna (2018). Model PEB – autorski model systemowego podejścia do klienta, kompleksowo ujmujący funkcjonowanie człowieka w sytuacjach rozwojowych. (2018). Model PEB – autorski model systemowego podejścia do klienta, kompleksowo ujmujący funkcjonowanie człowieka w sytuacjach rozwojowych. Coaching Review, (10), 271–288. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.70 (Original work published 2018)

MLA style

Krupska, Aleksandra and Szajkowska, Anna. “Model Peb – Autorski Model Systemowego Podejścia Do Klienta, Kompleksowo Ujmujący Funkcjonowanie Człowieka W Sytuacjach Rozwojowych”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 271–288.

Chicago style

Krupska, Aleksandra and Szajkowska, Anna. “Model Peb – Autorski Model Systemowego Podejścia Do Klienta, Kompleksowo Ujmujący Funkcjonowanie Człowieka W Sytuacjach Rozwojowych”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 271–288. doi:10.7206/cr.2081-7029.70.