en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Profesjonalizacja zawodu coacha – omówienie wyników badań

Marzena Major
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.59

Abstract

W artykule zaprezentowane są wyniki badań jakościowych nad procesem profesjonalizacji zawodu coacha. Przedmiotem analizy są narracje uzyskane w toku przeprowadzenia pogłębionych wywiadów z osobami wykonującymi zawód coacha. Głównym obszarem badawczym jest codzienność coachów, historia ich wejścia w zawód, refleksje na temat zawodu i kompetencji coacha, perspektywy i ograniczenia coachingu. Artykuł przybliża także teoretyczne zagadnienia związane z procesem profesjonalizacji zawodu coacha, które wynikają ze wzrostu społecznych oczekiwań co do profesjonalności praktykowania tego zawodu.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Major, Marzena (2018). Profesjonalizacja zawodu coacha – omówienie wyników badań. (2018). Profesjonalizacja zawodu coacha – omówienie wyników badań. Coaching Review, (10), 54–72. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.59 (Original work published 2018)

MLA style

Major, Marzena. “Profesjonalizacja Zawodu Coacha – Omówienie Wyników Badań”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 54–72.

Chicago style

Major, Marzena. “Profesjonalizacja Zawodu Coacha – Omówienie Wyników Badań”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 54–72. doi:10.7206/cr.2081-7029.59.