en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Wstęp

Lidia Czarkowska
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.55

Full metadata record

Cite this record

APA style

Czarkowska, Lidia D. (2018). Czarkowska, L. D. . (2018). Wstęp. Coaching Review, (10), 3-10. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.55 (Original work published 2018)

MLA style

Czarkowska, Lidia D.. Czarkowska, L. D. . “Wstęp”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 3-10.

Chicago style

Czarkowska, Lidia D.. Czarkowska, Lidia D. “Wstęp”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 3-10. doi:10.7206/cr.2081-7029.55.