en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2017 
Volume 1/2017 
Issue 9

Cancer coaching – siła racjonalnej rozmowy

Emilia Urbanowicz
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.52

Abstract

Autorka podejmuje rozważanie na temat cancer coachingu, znanej w świecie metody wsparcia osób chorych na ciężkie nieuleczalne choroby. Koncentruje się na emocjach, jako głównym elemencie rozmów coachingowych. Wskazuje na wykorzystanie w procesie coachingu założeń Racjonalnej Terapii Zachowania. Wymienia obszary do pracy w procesie cancer coachingu. Podkreśla też znaczenie cancer coachingu jako well-being pracowników, w odniesieniu do budowania wizerunku firmy profesjonalnej i jednocześnie opiekuńczej, opartej na nowoczesnych metodach, trendach występujących w dużych firmach, w szybko rozwijających się krajach.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Urbanowicz, Emilia (2017). Cancer coaching – siła racjonalnej rozmowy. (2017). Cancer coaching – siła racjonalnej rozmowy. Coaching Review, 1/2017(9), 129–141. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.52 (Original work published 2017)

MLA style

Urbanowicz, Emilia. “Cancer Coaching – Siła Racjonalnej Rozmowy”. 2017. Coaching Review, vol. 1/2017, no. 9, 2017, pp. 129–141.

Chicago style

Urbanowicz, Emilia. “Cancer Coaching – Siła Racjonalnej Rozmowy”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, no. 9 (2017): 129–141. doi:10.7206/cr.2081-7029.52.