en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2017 
Volume 1/2017 
Issue 9

Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.47

Abstract

Celem artykułu jest przybliżenie jednego z najważniejszych źródeł, jakim jest metoda majeutyczna Sokratesa oraz porównanie jej założeń, celów i struktury z coachingiem. Stosowana przez wielkiego ateńskiego filozofa w V w. p.n.e. metoda majeutyczna przynosiła znakomite rezultaty w poszerzaniu horyzontów i odkrywaniu prawdy o sobie jego rozmówców. Przywrócona w XX w. jako metoda leżąca u fundamentu sesji coachingowych po raz kolejny w historii ukazuje swoją moc i efektywność w pracy z jednostkami, zespołami i organizacjami. Profesjonalizacja zawodu coacha wymaga odwołania się do jego źródeł, a nie każdy zawód może się szczycić tak znamienitymi korzeniami jak metoda stworzona przez jednego z największych w historii filozofów – Sokratesa.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana (2017). Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa. (2017). Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa. Coaching Review, 1/2017(9), 42–55. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.47 (Original work published 2017)

MLA style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana. “Filozoficzne Źródła Coachingu: Metoda Majeutyczna Sokratesa”. 2017. Coaching Review, vol. 1/2017, no. 9, 2017, pp. 42–55.

Chicago style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana. “Filozoficzne Źródła Coachingu: Metoda Majeutyczna Sokratesa”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, no. 9 (2017): 42–55. doi:10.7206/cr.2081-7029.47.