en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 1

Organizational culture – the dead-end of organization theory

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstract

Cel: krytyczna prezentacja koncepcji kultury organizacyjnej.

Metodologia: krytyczne i interpretatywne podejście.

Wnioski: kultura organizacyjna, traktowana jako pojęcie analityczne, wywołuje istotne problemy natury etycznej, metodologicznej i pragmatycznej. Sformułowany został zatem postulat traktowania kultury organizacyjnej jako pojęcia uwrażliwiającego, a nie ściśle zdefiniowanego.

Oryginalność: artykuł wprowadza do debaty na temat teorii organizacji zestaw nowych kategorii, które mają swoje źródło w antropologicznej krytyce postkolonialnej.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Krzyworzeka, Paweł (2012). Krzyworzeka, P. . (2012). Organizational culture – the dead-end of organization theory. Central European Management Journal, 20(1), 72-81. (Original work published 2012)

MLA style

Krzyworzeka, Paweł. Krzyworzeka, P. . “Organizational Culture – The Dead-End Of Organization Theory”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 72-81.

Chicago style

Krzyworzeka, Paweł. Krzyworzeka, Paweł . “Organizational Culture – The Dead-End Of Organization Theory”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 1 (2012): 72-81.