en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 1

Investment climate in India

Agata Wancio
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstract

Cel: autorka identyfikuje oraz analizuje czynniki determinujące klimat inwestycyjny
w Indiach, zwłaszcza pod kątem inwestycji płynących z zagranicy.

Metodologia: w artykule zastosowano głównie metodę opisowo-analityczną, bazując na zestawie danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł, dokumentach prawnych
i opracowaniach naukowych.

Wnioski: siłą Indii jest niewątpliwie wiedza, zasoby ludzkie i dobra perspektywa makroekonomiczna, natomiast poważnymi barierami w realizowaniu projektów inwestycyjnych są: niewystarczająca infrastruktura, biurokracja i korupcja. Istnieje również potrzeba przyspieszenia reform w systemie prawnym, włączając w to przede wszystkim prawo podatkowe, prawo pracy i przepisy regulujące działalność gospodarczą. Jednakże mimo tych licznych mankamentów, klimat inwestycyjny w Indiach ocenia się z reguły jako przyjazny dla inwestorów. Dynamicznie rosnący napływ BIZ do Indii (wyjątek stanowi okres światowego kryzysu finansowego) oraz wysoka pozycja Indii w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej zdają się to potwierdzać.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wancio, Agata (2012). Wancio, A. . (2012). Investment climate in India. Central European Management Journal, 20(1), 2-20. (Original work published 2012)

MLA style

Wancio, Agata. Wancio, A. . “Investment Climate In India”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 2-20.

Chicago style

Wancio, Agata. Wancio, Agata . “Investment Climate In India”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 1 (2012): 2-20.