en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 2

Premises and the direction of changes in communication between a company and its clients in the context of the evolution of attitudes and the development of digital communication tools

Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.8

Abstract

Cel: celem artykułu jest ukazanie możliwych zmian w komunikacji pomiędzy firmą i jej klientami w kontekście potrzeb informacyjnych, postaw społecznych ludzi oraz rozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych.

Metodologia: w artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące potrzeb komunikacyjnych, postaw społecznych oraz cyfrowych narzędzi komunikacyjnych, a także zanalizowano wybrane wyniki badań. Zaprezentowano także wnioski z dyskusji, odbytej
podczas konferencji "Czas na rozwój", której uczestnikami byli zarówno przedstawiciele
świata nauki, jak i praktycy biznesu. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych realizowanych podczas konferencji.

Ograniczenia badawcze: badania ankietowe oraz dyskusja realizowane były wśród uczestników konferencji, co stanowiło ograniczenie próby badawczej.

Wnioski: autor wskazuje na możliwy kierunek rozwoju komunikacji i współpracy pomiędzy
firmami i klientami. Preferowanym medium są tu rozwiązania komunikacyjne dostępne w Internecie, pozwalające na kontakty bezpośrednie, a jednocześnie wykorzystywane przez osoby o wyższej aktywności. Głównym motywatorem klientów jest przeświadczenie, iż mogą przyczynić się do poprawy jakości, funkcjonalności i dostępności produktów i usług. Gratyfikacje materialne interpretowane mogą być w sposób negatywny. Duże znaczenie dla potencjalnej wymiany informacji i doświadczeń ma poczucie klientów o uczciwości intencji firm. Firmy jednak z założenia traktowane są przede wszystkim jako realizujące swoje cele bez postrzegania dobra klientów.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kuczera, Karol (2012). Kuczera, K. . (2012). Premises and the direction of changes in communication between a company and its clients in the context of the evolution of attitudes and the development of digital communication tools. Central European Management Journal, 20(2), 88-106. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.8 (Original work published 2012)

MLA style

Kuczera, Karol. Kuczera, K. . “Premises And The Direction Of Changes In Communication Between A Company And Its Clients In The Context Of The Evolution Of Attitudes And The Development Of Digital Communication Tools”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 2, 2012, pp. 88-106.

Chicago style

Kuczera, Karol. Kuczera, Karol . “Premises And The Direction Of Changes In Communication Between A Company And Its Clients In The Context Of The Evolution Of Attitudes And The Development Of Digital Communication Tools”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 2 (2012): 88-106. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.8.