en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 2

The significance of the corporate mission statement and its influence on leadership competencies

Bartłomiej Moszoro
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.5

Abstract

Cel: celem artykułu jest przedstawienie problematyki misji przedsiębiorstwa i związany
z nią problem przywództwa.

Metodologia: badania literatury przedmiotu zarówno zagranicznej, jak i krajowej. Analiza literatury wskazała na fakt, że firmy często wkładają większy wysiłek w sformułowanie
misji aniżeli w jej rozpowszechnianie lub uzyskanie poparcia dla niej wśród pracowników. Następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych ankiet i dyskusji panelowej.

Ograniczenia badawcze: ograniczeniem tych wniosków może być pilotażowy aspekt tych badań.

Wnioski: badania ankietowe oraz dyskusja panelowa opisane w artykule potwierdziły
zasadność tezy dotyczącej skupienia się firm na samym sformułowaniu misji. Wykazały też konieczność formułowania misji przedsiębiorstw w sposób klarowny i wspólny dla wszystkich pracowników.

Oryginalność: w Polsce brakuje badań na temat misji przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł
potwierdza też istotną rolę przywódcy w sformułowaniu misji i potrzebę dogłębniej
analizy empirycznej wynikającą z wysokich wobec niego oczekiwań stawianych obecnie ze strony społeczeństwa.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Moszoro, Bartłomiej (2012). Moszoro, B. . (2012). The significance of the corporate mission statement and its influence on leadership competencies. Central European Management Journal, 20(2), 53-62. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.5 (Original work published 2012)

MLA style

Moszoro, Bartłomiej. Moszoro, B. . “The Significance Of The Corporate Mission Statement And Its Influence On Leadership Competencies”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 2, 2012, pp. 53-62.

Chicago style

Moszoro, Bartłomiej. Moszoro, Bartłomiej . “The Significance Of The Corporate Mission Statement And Its Influence On Leadership Competencies”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 2 (2012): 53-62. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.5.