en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 4

The problem of improving the efficiency of the organization by mobilization of human potential from the perspective of Knowledge Management (KM) and psychology literature

Piotr Kaczmarek-Kurczak
Akademia Leona Koźmińskiego

Magdalena Kaczmarek
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

2012 20 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.20

Abstract

Cel: celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnych tendencji w literaturze zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi dotyczącej roli personelu w zwiększaniu skuteczności działania organizacji. W oparciu o podejście zasobowe (RBV) (Barney 1991) zachodzi w ostatnich latach szybkie zbliżenie pomiędzy dwoma kierunkami, zwłaszcza w sprawie roli odgrywanej przez cechy osobiste, charakterystyki poznawcze i zaangażowanie pracowników w podnoszenie efektywności i poprawę pozycji rynkowej firm.

Metodologia/wyniki: omawiając literaturę, niniejszy tekst wskazuje obecne tendencje w badaniach nad mobilizacją potencjału pracowników i ewentualne kierunki rozwoju dyscyplin zarówno nauk o zarządzaniu, jak i psychologii. W artykule omawiamy również płaszczyznę dalszego schodzenia się zainteresowań obu kierunków badawczych w kwestii roli systemów motywacyjnych, szkoleniowych i społecznych w budowaniu strategii przedsiębiorstwa – czyli w domenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SHRM).

Oryginalność: zadania stojące przed współczesnymi systemami HR są znacznie bardziej ambitne niż przy klasycznie rozumianym HR i skupiają się raczej na rozwiązywaniu czterech głównych problemów:
1) jak wykorzystać wewnętrzny potencjał pracowników do reagowania na zmiany i dokonywania innowacji?
2) jak zwiększać ten potencjał?
3) jak wykorzystać procesy grupowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych?
4) jak wprząc kapitał ludzki i kapitał społeczny firmy w realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jak przekuć ten potencjał w pozycję rynkową
i finansową stabilność? Odpowiedzą na to wyzwanie może być omawiany nurt SHRM.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kaczmarek-Kurczak, Piotr & Kaczmarek, Magdalena (2012). Kaczmarek-Kurczak, P. , & Kaczmarek, M. . (2012). The problem of improving the efficiency of the organization by mobilization of human potential from the perspective of Knowledge Management (KM) and psychology literature. Central European Management Journal, 20(4), 23-33. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.20 (Original work published 2012)

MLA style

Kaczmarek-Kurczak, Piotr and Kaczmarek, Magdalena. Kaczmarek-Kurczak, P. , and M. Kaczmarek. “The Problem Of Improving The Efficiency Of The Organization By Mobilization Of Human Potential From The Perspective Of Knowledge Management (Km) And Psychology Literature”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 4, 2012, pp. 23-33.

Chicago style

Kaczmarek-Kurczak, Piotr and Kaczmarek, Magdalena. Kaczmarek-Kurczak, Piotr , and Magdalena Kaczmarek. “The Problem Of Improving The Efficiency Of The Organization By Mobilization Of Human Potential From The Perspective Of Knowledge Management (Km) And Psychology Literature”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 4 (2012): 23-33. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.20.