en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 03/2024 
Tom 16 
Numer 1

Ulga abolicyjna a zapłata podatku za granicą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt II FSK 2822/202

Beata Kucia-Guściora
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

03/2024 16 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.670

Abstrakt

Artykuł stanowi glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt II FSK 2822/20. Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena wydanego wyroku, w którym sąd uznał, iż w przypadku, gdy podatnik nie zapłacił podatku za granicą, a Polska nie ma podpisanej z danym krajem umowy o unika­niu podwójnego opodatkowania, podatnik nie może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Autor glosy, argumentując swoje krytyczne stanowisko, wskazał błędną interpre­tację możliwości rozliczenia podatku według metody zaliczenia proporcjonalnego, co w konsekwencji skutkowało odmową skorzystania z ulgi abolicyjnej. Glosowany wyrok wpisuje się w dominującą linię orzeczniczą w odniesieniu do sytuacji, gdy brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a jednocześnie podatek zagraniczny nie został zapłacony. Stąd zakwestionowanie jego sentencji może mieć istotne znaczenie dla praktyki stosowania prawa lub zainspirować do zmiany prawa (stanowienia prawa), zgodnie z przedstawionym wnioskiem de lege ferenda. W opracowaniu wykorzystano metodę dogmatyczno­prawną opierającą się na analizie przepisów prawa, orzecznictwa, stanowiska organów podatkowych oraz doktryny międzynarodowego prawa podatkowego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kucia-Guściora, Beata (2024). Ulga abolicyjna a zapłata podatku za granicą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt II FSK 2822/202. (2024). Ulga abolicyjna a zapłata podatku za granicą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt II FSK 2822/202. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(1), 267–285. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.670 (Original work published 03/2024n.e.)

MLA style

Kucia-Guściora, Beata. „Ulga Abolicyjna A Zapłata Podatku Za Granicą. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Maja 2023 R. Sygn. Akt Ii Fsk 2822/202”. 03/2024n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 16, nr 1, 2024, ss. 267–285.

Chicago style

Kucia-Guściora, Beata. „Ulga Abolicyjna A Zapłata Podatku Za Granicą. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Maja 2023 R. Sygn. Akt Ii Fsk 2822/202”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, nr 1 (2024): 267–285. doi:10.7206/kp.2080-1084.670.