en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 03/2024 
Tom 16 
Numer 1

Zaniżanie marży handlowej jako przejaw nadużycia pozycji dominującej

Aleksander Maziarz
Akademia Leona Koźmińskiego

03/2024 16 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.658

Abstrakt

Zaniżanie marży handlowej stanowi nadużycie pozycji dominującej, które to nie jest wymienione bezpośrednio w art. 102 TFUE. To właśnie orzecznictwo TSUE oraz Sądu UE uznało tę praktykę za antykonkurencyjną, lecz początkowo trak­towaną ją jako antykonkurencyjną odmowę dostaw. Z uwagi na wiele podobieństw zachodzących między tymi praktykami wątpliwości budzi, czy zaniżanie marży handlowej powinno stanowić niezależny przejaw nadużycia pozycji dominującej. Celem artykułu jest poddanie analizie w tym zakresie stanowiska Komisji Euro­pejskiej z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie, a także porównanie uregu­lowań przyjętych w Stanach Zjednoczonych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Maziarz, Aleksander (2024). Zaniżanie marży handlowej jako przejaw nadużycia pozycji dominującej. (2024). Zaniżanie marży handlowej jako przejaw nadużycia pozycji dominującej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(1), 53-67. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.658 (Original work published 03/2024n.e.)

MLA style

Maziarz, Aleksander. „Zaniżanie Marży Handlowej Jako Przejaw Nadużycia Pozycji Dominującej”. 03/2024n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 16, nr 1, 2024, ss. 53-67.

Chicago style

Maziarz, Aleksander. „Zaniżanie Marży Handlowej Jako Przejaw Nadużycia Pozycji Dominującej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, nr 1 (2024): 53-67. doi:10.7206/kp.2080-1084.658.