en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Zmieniające się przepisy dla winnic butikowych w Polsce

Michał Świdnicki
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.651

Abstrakt

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dla rozwoju winorośli w Polsce lawinowo rośnie liczba winnic, zwłaszcza małych, zwanych „butikowymi”. Celem artykułu jest wykazanie, jak zmieniające się polskie i unijne prawo pomaga bądź tworzy bariery dla prowadzenia tego typu winnic. Ocena regulacji rynku wina w kontekście kryterium wolności gospodarczej i prawa konkurencji jest głównym celem badawczym opracowania, a sformułowane tezy znalazły swoje odniesie nie we wnioskach zawartych w podsumowaniu. Artykuł powstał w oparciu o źródła, jakimi były ustawy i rozporządzenia obowiązujące w latach 1948–2022. Do przepisów tworzących bariery dla funkcjonowania winnic butikowych należą m.in. regulacje zawarte w „Ustawie winiarskiej” z 2004 roku kładące na właścicieli win-nic wymóg posiadania własnych urządzeń laboratoryjnych, odpowiednich linii technologicznych czy uzyskania zezwoleń ministra rolnictwa. Obecne regulacje są mniej restrykcyjne dla małych winnic, co nie zmienia faktu, że istnieje jeszcze szereg barier utrudniających ich funkcjonowanie.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Świdnicki, Michał (2023). Zmieniające się przepisy dla winnic butikowych w Polsce. (2023). Zmieniające się przepisy dla winnic butikowych w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 273–282. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.651 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Świdnicki, Michał. „Zmieniające Się Przepisy Dla Winnic Butikowych W Polsce”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 273–282.

Chicago style

Świdnicki, Michał. „Zmieniające Się Przepisy Dla Winnic Butikowych W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 273–282. doi:10.7206/kp.2080-1084.651.