en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Agencja akredytacyjna szkolnictwa wyższego w Estonii

Jan Izdebski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.644

Abstrakt

Zapewnianie jakości kształcenia należy do najistotniejszych zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego. System szkolnictwa wyższego w Estonii jest ściśle powiązany z otoczeniem zewnętrznym. Na jego specyfikę i jakość kształcenia mają wpływ standardy całego systemu edukacji i nauki oraz otoczenie społeczno-gospodarcze. W Estonii na tę charakterystykę duży wpływ ma realizowana polityka innowacyjności, współpraca międzynaro-dowa oraz informatyzacja w sferze działalności instytucji publicznych w tym również edukacyjnych, oświatowych i szkolnictwa wyższego. Oceny jakości szkolnictwa wyższego organizuje i przeprowadza Agencja ds. Jakości Szkolnictwa Wyższego zgodnie z zasadami międzynarodowymi. Obecnie oceną jakości kształcenia zajmuje się Estońska Agencja Jakości Edukacji (Estonian Quality Agency for Education, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur – HAKA). Jej działalność jest wysoko oceniana w pracach międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się współpracą w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Izdebski, Jan (2023). Agencja akredytacyjna szkolnictwa wyższego w Estonii. (2023). Agencja akredytacyjna szkolnictwa wyższego w Estonii. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 144-153. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.644 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Izdebski, Jan. „Agencja Akredytacyjna Szkolnictwa Wyższego W Estonii”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 144-153.

Chicago style

Izdebski, Jan. „Agencja Akredytacyjna Szkolnictwa Wyższego W Estonii”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 144-153. doi:10.7206/kp.2080-1084.644.