en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2023 
Tom 15 
Numer 3

Konsekwencje prawne uzyskania przez spółdzielnię statusu przedsiębiorstwa społecznego

Dominik Bierecki
Uniwersytet Pomorski w Słupsku (Polska)

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.628

Abstrakt

Ustawa o ekonomii społecznej kwalifikuje spółdzielnie socjalne, rolnicze spółdziel-nie produkcyjne oraz spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spół-dzielnie niewidomych, do katalogu zamkniętego podmiotów ekonomii społecznej. W konsekwencji spółdzielnie te mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. Skutkuje to rozszerzeniem celu spółdzielni o reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub świadczenie usług społecznych. Realizacja tych celów następuje obok prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię. Spółdzielnia może świadczyć usługi społeczne zarówno na rzecz członków spółdzielni jak i na rzecz innych osób. Kolejnym skutek uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego polega na nadaniu działalności gospodarczej spółdzielni charakteru not for profit. Ten charakter działalności gospodarczej nie kores­ponduje jednak z celem spółdzielni pracy i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bierecki, Dominik (2023). Konsekwencje prawne uzyskania przez spółdzielnię statusu przedsiębiorstwa społecznego. (2023). Konsekwencje prawne uzyskania przez spółdzielnię statusu przedsiębiorstwa społecznego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 190–204. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.628 (Original work published 9/2023n.e.)

MLA style

Bierecki, Dominik. „Konsekwencje Prawne Uzyskania Przez Spółdzielnię Statusu Przedsiębiorstwa Społecznego”. 9/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 3, 2023, ss. 190–204.

Chicago style

Bierecki, Dominik. „Konsekwencje Prawne Uzyskania Przez Spółdzielnię Statusu Przedsiębiorstwa Społecznego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 3 (2023): 190–204. doi:10.7206/kp.2080-1084.628.