en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2023 
Tom 15 
Numer 3

„Ukraina w ogniu” – kilka uwag na temat przyczyn i skutków wojny Rosji z Ukrainą oraz wpływu działań wojennych na prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej

Zdzisław Brodecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (Polska)

Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (Polska)

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.619

Abstrakt

Trwająca od 24.02.2022 agresja Rosji na Ukrainę stanowi odzwierciedlenie nara-stających antagonizmów pomiędzy cywilizacjami, będąc w efekcie testem dla sojuszu Europy z Ameryką (w łonie cywilizacji Atlantyku) oraz sprawdzianem wiarygodności więzi łączących Rosję, Chiny i Indie (w łonie cywilizacji Pacyfiku). „Akcja specjalna” prowadzona przez Rosjan na terenie Ukrainy podszyta jest mani-pulacją i stanowi nadużycie doktryny R2P. Próba unicestwienia narodu ukraiń skie- go poprzez niszczenie ukraińskiej infrastruktury krytycznej, powiązanej z infra-strukturą europejską uzmysławia, że dla trwającego konfliktu nieuniknione jest zaangażowanie krajów NATO. Na tle tych wydarzeń rodzi się nowe prawo pod-miotowe – prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej, pozwalające na ciągłość działania zarówno państw, jak i społeczeństw.  Po zakończeniu działań wojennych potrzebne będzie ustalenie odszkodowań wojennych oraz ukształtowanie nowej świadomości narodu ukraińskiego. Na tle tych rozważań pojawia się również pytanie, kiedy i jak zakończy się agresja Rosji na terytorium Ukrainy. Na pierwsze z pytań autorzy z oczywistych względów nie dają odpowiedzi, na drugie z kolei starają się odpowiedzieć w oparciu o wizję przyszłego nowego porządku świata.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Brodecki, Zdzisław & Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia (2023). „Ukraina w ogniu” – kilka uwag na temat przyczyn i skutków wojny Rosji z Ukrainą oraz wpływu działań wojennych na prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej. (2023). „Ukraina w ogniu” – kilka uwag na temat przyczyn i skutków wojny Rosji z Ukrainą oraz wpływu działań wojennych na prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 46–58. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.619 (Original work published 9/2023n.e.)

MLA style

Brodecki, Zdzisław and Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia. „„Ukraina W Ogniu” – Kilka Uwag Na Temat Przyczyn I Skutków Wojny Rosji Z Ukrainą Oraz Wpływu Działań Wojennych Na Prawo Do Bezpiecznej Infrastruktury Krytycznej”. 9/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 3, 2023, ss. 46–58.

Chicago style

Brodecki, Zdzisław and Jaśkiewicz-Kamińska , Sylwia. „„Ukraina W Ogniu” – Kilka Uwag Na Temat Przyczyn I Skutków Wojny Rosji Z Ukrainą Oraz Wpływu Działań Wojennych Na Prawo Do Bezpiecznej Infrastruktury Krytycznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 3 (2023): 46–58. doi:10.7206/kp.2080-1084.619.