en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Teoria autonomicznej legislatywy stanowej – istota i zagrożenia

Paweł Króliczek
Uniwersytet Śląski

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.607

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje koncepcję autonomicznej legislatywy stanowej, która w ostatnich latach stanowi przedmiot zainteresowania stale rosnącej grupy amery kańskich konstytucjonalistów. Teoria ta koncentruje się na wywodzonym bezpo średnio z Konstytucji USA uprawnieniu parlamentów stanowych do regulowania spraw związanych z wyborami federalnymi. Zgodnie z jej podstawowymi założeniami fakt ten przesądza o braku jakichkolwiek narzędzi kontroli stanowionego w tym zakresie prawa co do jego zgodności z konstytucją danego stanu. Nie mogą weń bowiem ingerować ani organy administracji wyborczej ani sądy stanowe. Przepisy te podlegałyby zatem jedynie kontroli sądów federalnych. Jednakże Sąd Najwyższy, stosując doktrynę kwestii politycznych, wyłączył wiele ze spraw doty czących prawa wyborczego – poza finansowaniem – ze swojej właściwości. W kon sekwencji tak ważna część prawa stanowego, dotycząca podstawowych praw politycznych pozostałaby bez jakiejkolwiek kontroli właściwej dla współczesnych demokracji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Króliczek, Paweł (2023). Teoria autonomicznej legislatywy stanowej – istota i zagrożenia. (2023). Teoria autonomicznej legislatywy stanowej – istota i zagrożenia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 277–293. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.607 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Króliczek, Paweł. „Teoria Autonomicznej Legislatywy Stanowej – Istota I Zagrożenia”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 277–293.

Chicago style

Króliczek, Paweł. „Teoria Autonomicznej Legislatywy Stanowej – Istota I Zagrożenia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 277–293. doi:10.7206/kp.2080-1084.607.