en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

O niektórych aspektach znaczenia terminu praworządność w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Łukasz Strzępek
Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec (Polska)

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.600

Abstrakt

Problematyka praworządności jako kryterium działania organów administracji publicznej nie była dotychczas przedmiotem szerszej refleksji doktryny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie dosyć oszczędne odwoływanie się przez organy administracji publicznej do praworządności jako podstawy swoich rozstrzygnięć. Tymczasem obowiązek nałożony na organy w art. 7 k.p.a. traktować należy jako jedną z zasadniczych powinności tychże w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Niniejsze opracowanie skupia się na zasygnalizowaniu jedynie niektórych problemów związanych z pojęciem praworządności na gruncie ogólnej procedury administracyjnej, wskazując na niejednoznaczność tego zwrotu i zwią zane z tym jego różnorodne rozumienie. Wnioski traktować należy jako zaproszenie do dyskusji nad tym niewątpliwie złożonym zagadnieniem.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Strzępek, Łukasz (2023). O niektórych aspektach znaczenia terminu praworządność w ogólnym postępowaniu administracyjnym. (2023). O niektórych aspektach znaczenia terminu praworządność w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 157-173. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.600 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Strzępek, Łukasz. „O Niektórych Aspektach Znaczenia Terminu Praworządność W Ogólnym Postępowaniu Administracyjnym”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 157-173.

Chicago style

Strzępek, Łukasz. „O Niektórych Aspektach Znaczenia Terminu Praworządność W Ogólnym Postępowaniu Administracyjnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 157-173. doi:10.7206/kp.2080-1084.600.