en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Krytyczna analiza ustawodawstwa Kosowa w zakresie uczestnictwa kobiet w życiu politycznym na szczeblu gminnym – standardy międzynarodowe i europejskie

Sabiha Shala
Uniwersytet Haxhi Zeka, Peja (Kosowo)

Avdullah Robaj
Uniwersytet Haxhi Zeka, Peja (Kosowo)

Edita Musa
Uniwersytet Haxhi Zeka, Peja (Kosowo)

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.598

Abstrakt

Kobiety stanowią połowę populacji Kosowa, a tym samym połowę osób uprawnionych do głosowania w wyborach. Ze względu na duże znaczenie reprezentacji kobiet we władzach lokalnych, Kosowo wprowadziło odpowiednie przepisy gwarantujące równość płci na tym poziomie. Celem niniejszego badania jest krytyczna analiza ustawodawstwa Kosowa dotyczącego prawa kobiet do udziału w życiu politycznym w kosowskich gminach. Analiza ustawodawstwa Kosowa w zakresie równości płci, standardów międzynarodowych i danych statystycznych dotyczących reprezentacji kobiet we władzach lokalnych w Kosowie dowodzi, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w polityce na szczeblu gminnym, ze średnią 14,5% w ciągu ostatnich dwudziestu trzech lat, znacznie poniżej parytetu obowiązującego w Kosowie i średniej światowej wynoszącej 36%. Wynika to z braku harmonizacji parytetu wyborczego z parytetem płciowym (50%), nieegzekwowania ustawy o równości płci w Kosowie, tradycji, uprzedzeń wobec kobiet i niechęci kobiet do zajmowania stanowisk kierowniczych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Shala, Sabiha & Robaj, Avdullah & Musa, Edita (2023). Krytyczna analiza ustawodawstwa Kosowa w zakresie uczestnictwa kobiet w życiu politycznym na szczeblu gminnym – standardy międzynarodowe i europejskie. (2023). Krytyczna analiza ustawodawstwa Kosowa w zakresie uczestnictwa kobiet w życiu politycznym na szczeblu gminnym – standardy międzynarodowe i europejskie. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 111–134. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.598 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Shala, Sabiha and Robaj, Avdullah and Musa, Edita. „Krytyczna Analiza Ustawodawstwa Kosowa W Zakresie Uczestnictwa Kobiet W Życiu Politycznym Na Szczeblu Gminnym – Standardy Międzynarodowe I Europejskie”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 111–134.

Chicago style

Shala, Sabiha and Robaj, Avdullah and Musa, Edita. „Krytyczna Analiza Ustawodawstwa Kosowa W Zakresie Uczestnictwa Kobiet W Życiu Politycznym Na Szczeblu Gminnym – Standardy Międzynarodowe I Europejskie”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 111–134. doi:10.7206/kp.2080-1084.598.