en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Court Mediation Within Administrative Court Proceedings in Hungary

Ádám Rixer
Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.596

Abstrakt

Na mocy przepisów ustawy I. z 2017 r. o kodeksie postępowania sądowoadministracyjnego wprowadzono na Węgrzech zupełnie nową instytucję: od 1 stycznia 2018 r. w postępowaniu sądowoadministracyjnym sędzia może, za zgodą stron, dopuścić sądową procedurę mediacyjną w przypadkach, w których prawo nie stoi temu na przeszkodzie. Podstawową metodą podejścia do tematu jest przegląd odpowiednich pierwotnych źródeł prawa [rzeczywiste prawo w postaci konstytucji (Ustawa Zasadnicza Węgier), ustaw, dekretów rządowych, zarządzeń Prezesa Urzędu Krajowego, spraw sądowych itp.] oraz wtórnych źródeł prawa (węgierska i międzynarodowa literatura naukowa wyjaśniająca źródła pierwotne, praktykę prawną, a także specyficzne okoliczności określające szersze środowisko społeczne), dzięki którym możemy zdefiniować odpowiednie problemy naukowe, stworzyć
własne definicje i przygotować katalog problemów praktycznych, konkretnie dla węgierskich zagadnień dotyczących tematu. Ponadto w niniejszym artykule starano się wbudować wyniki wywiadów z sędziami, z przedstawicielami różnych pozwanych (władz administracyjnych) i innych. Wywiad jakościowy, w tym wywiad z sędziami i innymi uczestnikami takich postępowań, jest stosunkowo nową metodą w dziedzinie studiów prawniczych, przynajmniej na Węgrzech.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rixer, Ádám (2023). Court Mediation Within Administrative Court Proceedings in Hungary. (2023). Court Mediation Within Administrative Court Proceedings in Hungary. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 79–97. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.596 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Rixer, Ádám. „Court Mediation Within Administrative Court Proceedings In Hungary”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 79–97.

Chicago style

Rixer, Ádám. „Court Mediation Within Administrative Court Proceedings In Hungary”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 79–97. doi: 10.7206/kp.2080-1084.596.