en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

O potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Część I

Anna Łabno
Uniwersytet Śląski

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.594

Abstrakt

Zagadnienie konstytucyjnej ochrony zasobów naturalnych nie budzi w Polsce zainteresowania prawników, w tym również konstytucjonalistów. W żadnym projekcie nowej konstytucji RP przedstawianym po 1989 r. kwestia ta nie została uregulowana. Po wejściu w życie nowej Konstytucji RP w 1997 r. także nie został zgłoszony żaden projekt zmiany tego aktu, który dotyczyłby zasobów naturalnych. Ankiety konstytucyjne przeprowadzone w latach 2011 i 2017 nie zawierały jednoznacznych postulatów przeprowadzenia całkowitej lub nawet bardzo obszernej nowelizacji Konstytucji. Najczęściej wskazywały potrzebę przeprowadzenia zmian punktowych lub dotyczących pewnych obszarów regulacji konstytucyjnej. W świetle doświadczeń dotyczących gospodarki leśnej byłoby wskazane objąć ochroną konstytucyjną wszystkie strategiczne zasoby naturalne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łabno, Anna (2023). O potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Część I. (2023). O potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Część I. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 54-66. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.594 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Łabno, Anna. „O Potrzebie Zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Z 1997 R. Część I”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 54-66.

Chicago style

Łabno, Anna. „O Potrzebie Zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Z 1997 R. Część I”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 54-66. doi: 10.7206/kp.2080-1084.594.