en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2023 
Tom 15 
Numer 2

Competition Law Aspects of Amazon’s Business Model

Rastislav Funta
Danubius University, Janko Jesenský Faculty of Law

6/2023 15 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.592

Abstrakt

Cyfryzacja zmienia nie tylko nasze społeczeństwo, ale również rynki, strategie i modele biznesowe, co zwiększa konkurencję na wielu rynkach. Jednocześnie duże firmy, takie jak zwłaszcza Amazon, które stosują cyfrowy model biznesowy, doświadczają szybkiego wzrostu, co wywołało dyskusję na temat sprawiedliwych warunków konkurencji. Jednak znacząca pozycja tej firmy na rynku to nie jedyny powód do obaw. Zwiększająca się ntegracja pionowa operatorów platform takich jak Amazon, czyniąca z nich bezpośrednich konkurentów użytkowników ich własnej platformy, także stawia pytania dotyczące prawa konkurencji. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest bardziej szczegółowe przeanalizowanie modelu biznesowego Amazonu z perspektywy prawa konkurencji. Analiza ta zmierza do zidentyfikowania tego, które elementy modelu biznesowego tej firmy i wynikające z nich strategie można na mocy prawa konkurencji uznać za problematyczne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Funta, Rastislav (2023). Competition Law Aspects of Amazon’s Business Model. (2023). Competition Law Aspects of Amazon’s Business Model. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(2), 23–38. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.592 (Original work published 6/2023n.e.)

MLA style

Funta, Rastislav. „Competition Law Aspects Of Amazon’S Business Model”. 6/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 2, 2023, ss. 23–38.

Chicago style

Funta, Rastislav. „Competition Law Aspects Of Amazon’S Business Model”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 2 (2023): 23–38. doi:10.7206/kp.2080-1084.592.