en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 13 

Odpowiedzialność karna lekarza w dobie pandemii COVID-19

12/2022 13 () Zeszyty Programu TOP 15

DOI 10.7206/978-83-66502-10-9.top6

Abstrakt

W związku z wprowadzeniem ograniczenia odpowiedzialności karnej lekarzy za działania podejmowane w celu rozpoznawania lub leczenia COVID-19 na mocy art. 24 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 pojawiły się liczne wątpliwości – zarówno lekarzy, jak i samych pacjentów – co do możliwości dochodzenia swoich roszczeń w zakresie wystąpienia potencjalnego błędu medycznego. Ustawa nie określa jasnych granic odpowiedzialności, jak również nie zawiera definicji legalnej pojęcia „działania w szczególnych okolicznościach”. Artykuł dotyczy wyjaśnienia konstrukcji klauzuli i zestawia ją z konstrukcją kontratypów. Ma na celu zwrócenie uwagi na zmiany, jakie pociąga za sobą jej wprowadzenie. Ponadto autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia „rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach”. W dalszej części ocenia wpływ klauzuli dobrego samarytanina na odpowiedzialność przy błędzie diagnostycznym, terapeutycznym, technicznym, organizacyjnym, informacyjnym, jak również błędzie rokowania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jasik, Wiktoria (2022). Odpowiedzialność karna lekarza w dobie pandemii COVID-19. (2022). Odpowiedzialność karna lekarza w dobie pandemii COVID-19. Zeszyty Programu Top 15, 13, 107-127. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-10-9.top6 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Jasik, Wiktoria. „Odpowiedzialność Karna Lekarza W Dobie Pandemii Covid-19”. 12/2022n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 13, 2022, ss. 107-127.

Chicago style

Jasik, Wiktoria. „Odpowiedzialność Karna Lekarza W Dobie Pandemii Covid-19”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 13 (2022): 107-127. doi:10.7206/978-83-66502-10-9.top6.