en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Bibliometric Analysis of Top-Ranked European Law Schools’ Research Outputs: an East–West Comparison

Piotr Stec
University of Opole

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.569

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza bibliometryczna wybranych najlepszych europejskich wydziałów prawa ujętych w rankingu Times Higher Education 2022. Badano równą liczbę uczelni z Europy Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej. Obie grupy mają podobne praktyki publikacyjne. Zauważono wyraźną tendencję do publikowania w czasopismach wydawanych przez macierzyste uczelnie publikujących w nich autorów. Wskaźniki cytowań w próbce są bardzo niskie i odpowiadają znanym już przeciętnym dla humanistyki. Daje się zauważyć różnica między czasopismami multidyscyplinarnymi i prawniczymi o tematyce ponadnarodowej a mniej rozpoznawalnymi międzynarodowo czasopismami skupiającymi się na sprawach krajowych. Nauki prawne mają wyraźnie własne praktyki publikacyjne, a różnice pomiędzy Wschodem i Zachodem są w tym wymiarze pomijalne: obie grupy radzą sobie, jeśli chodzi o wskaźniki bibliometryczne, równie dobrze (albo równie źle).

Powiązania

  1. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/instytucja-prawna;4008535.html (dostęp: 19.02.2023). [Google Scholar]
  2. Jachimowicz-Jankowska P., Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 216, ISBN 978-83-8291-056-8, „Studia Prawa Publicznego” 2022, 2(38). [Google Scholar]
  3. Konopka K., Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności za błąd medyczny, Justyna Węglińska, „Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik Uczelni Techniczno--Handlowej im. Heleny Chodkowskiej” 2022, 4(53). [Google Scholar]
  4. Lis W., Recenzja: Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności za błąd medyczny, „Krytyka Prawa” 2022, 4. [Google Scholar]
  5. Potrzeszcz J., Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2015, 8. [Google Scholar]
  6. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013. [Google Scholar]
  7. Węglińska J., Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, Warszawa 2022 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stec, Piotr (2023). Bibliometric Analysis of Top-Ranked European Law Schools’ Research Outputs: an East–West Comparison. (2023). Bibliometric Analysis of Top-Ranked European Law Schools’ Research Outputs: an East–West Comparison. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 15-33. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.569 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Stec, Piotr. „Bibliometric Analysis Of Top-Ranked European Law Schools’ Research Outputs: An East–West Comparison”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 15-33.

Chicago style

Stec, Piotr. „Bibliometric Analysis Of Top-Ranked European Law Schools’ Research Outputs: An East–West Comparison”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 15-33. doi:10.7206/kp.2080-1084.569.