en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Tom 14 
Numer 4

Freedom of Expression of Judges within the Boundaries of Private Life: Cultural and Gender Dimensions

Nadire Özdemir
Ankara University Law School

14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.559

Abstrakt

Artykuł skupia się na kwestii tego, czy granice życia prywatnego sędziów i sędzi kształtowane są przez warunki kulturowe i płeć. Moje główne założenie jest następujące: brak równości płci odbija się w sposobie interpretacji granic życia prywatnego sędziów i sędzi. Pod tym względem kobiety-sędzie mogą w większym stopniu niż ich koledzy po fachu płci męskiej mierzyć się z ograniczeniami dotyczącymi ubioru oraz tego, co mogą ogólnie w życiu robić i mówić. Ostatecznie interpretacja życia prywatnego, która narzuca role płciowe, ogranicza również swobodę wypowiedzi. W swoim opracowaniu podaję konkretne przykłady dotyczące stereotypów płciowych, które mają wpływ na to, co sędziowie i sędzie robią czy mówią w życiu prywatnym w różnych kulturach.

Powiązania

 1. Balcı E., Hukuk Mesleklerinde Kadınlar, Ankara 2018. [Google Scholar]
 2. Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 3. Bychawska-Siniarska D., Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners, 2007, https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814 (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 4. Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 5. Cotterrell R., Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory, Aldershot 2006. [Google Scholar]
 6. Court of Cassation Codes of Conduct, https://www.yargitay.gov.tr/documents/CoC_CodesofConduct.pdf (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 7. Dunne P., Mulder J., Beyond the Binary: Towards the Third Sex Category in Germany, “German Law Journal” June 2018, 19(3), pp. 627–648. [Google Scholar]
 8. Friedman L.M., The Legal System: A Social Science Perspective, New York 1975. [Google Scholar]
 9. İnceoğlu S., Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri, İstanbul 2008. [Google Scholar]
 10. Judge Victoria Kolakowski, https://www.cppr.in/wp-content/uploads/2017/06/Judge--Victoria-Kolakowski-Bio.pdf (access: 20.05.2022). [Google Scholar]
 11. Junqueira B.E., Women in the Judiciary: A Perspective from Brazil, [in:] U. Schultz, G. Shaw (eds.), Women in the World’s Legal Professions, Hart Publishing 2003. [Google Scholar]
 12. Kalem S., Being a woman judge in Turkish Judicial Culture, “International Journal of the Legal Profession” 2019. [Google Scholar]
 13. Köksal L., Didem neden öldü?, “Ankara Barosu Dergisi” 2015, 73(4), p. 21–26. [Google Scholar]
 14. Kuyucu N., Muhafazakarlığın Hedefinde Bir Kadın Yargıç: AİHM’nin Özpınar Kararı, “Ankara Barosu Dergisi” 2015, 4, pp. 294–295. [Google Scholar]
 15. Lessons to be learnt from German experience with gender recognition, https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/lessons-to-be-learnt-from-german-experience-with-gender-recognition-1.2103022 (access: 20.05.2022). [Google Scholar]
 16. McClain M., Waite-Wright O., The LGBT Community in Turkey: Discrimination, Violence, and the Struggle for Equality, “Creighton International and Comparative Law Journal” 2016, [Google Scholar]
 17. 7(1), pp. 152–181. [Google Scholar]
 18. Menkel-Meadow C., Private Lives and Professional Responsibilities? The Relationship of Personal Morality to Lawyering and Professional Ethics, “Pace Law Review” 2001, 21(2), pp. 365–394. [Google Scholar]
 19. Schmidt-Rantsch J., Transgender Recognition in Germany: The Role of the German Courts, “University College Dublin Law Review” 2015, 15, pp. 1–16. [Google Scholar]
 20. Schultz U., Introduction: Women in the World’s Legal Professions: Overview and Synthesis, [in:] U. Schultz, G. Shaw (eds.), Women in the World’s Legal Professions, Hart Publishing 2003. [Google Scholar]
 21. Shen A., Women Judges in Contemporary China Gender, Judging and Living, Palgrave MacMillan 2017. [Google Scholar]
 22. Sunata U., Makaraci Basak A., Oktem Cevik S., Legal Gender Recognition in Turkey, “International Journal of Discrimination and the Law” 2022, 22(1), pp. 56–73. [Google Scholar]
 23. Taşcıoğlu E., States of Exception: Legal Governance of Trans Women in Urban Turkey, “Social & Legal Studies” 2021, 30(3), pp. 384–404. [Google Scholar]
 24. Thornton M., Roberts H., Women Judges, Private Lives: (In)Visibilities in Fact and Fiction, “University of New South Wales Law Journal” 2017, 40(2), pp. 761–777. [Google Scholar]
 25. Turmen R., LGBT Rights: A Struggle for Democracy and Freedom, “Ankara Bar Review” 2014, 7(1), pp. 11–20. [Google Scholar]
 26. Victoria McCloud, a transgender judge, wants a more diverse judiciary, https://www.thetimes.co.uk/article/victoria-mccloud-a-transgender-judge-wants-a-more-diverse-judiciary-jc7rqhbc9 (access: 20.05.2022). [Google Scholar]
 27. Balcı E., Hukuk Mesleklerinde Kadınlar, Ankara 2018. [Google Scholar]
 28. Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 29. Bychawska-Siniarska D., Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners, 2007, https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814 (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 30. Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 31. Cotterrell R., Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory, Aldershot 2006. [Google Scholar]
 32. Court of Cassation Codes of Conduct, https://www.yargitay.gov.tr/documents/CoC_CodesofConduct.pdf (access: 10.05.2022). [Google Scholar]
 33. Dunne P., Mulder J., Beyond the Binary: Towards the Third Sex Category in Germany, “German Law Journal” June 2018, 19(3), pp. 627–648. [Google Scholar]
 34. Friedman L.M., The Legal System: A Social Science Perspective, New York 1975. [Google Scholar]
 35. İnceoğlu S., Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri, İstanbul 2008. [Google Scholar]
 36. Judge Victoria Kolakowski, https://www.cppr.in/wp-content/uploads/2017/06/Judge--Victoria-Kolakowski-Bio.pdf (access: 20.05.2022). [Google Scholar]
 37. Junqueira B.E., Women in the Judiciary: A Perspective from Brazil, [in:] U. Schultz, G. Shaw (eds.), Women in the World’s Legal Professions, Hart Publishing 2003. [Google Scholar]
 38. Kalem S., Being a woman judge in Turkish Judicial Culture, “International Journal of the Legal Profession” 2019. [Google Scholar]
 39. Köksal L., Didem neden öldü?, “Ankara Barosu Dergisi” 2015, 73(4), p. 21–26. [Google Scholar]
 40. Kuyucu N., Muhafazakarlığın Hedefinde Bir Kadın Yargıç: AİHM’nin Özpınar Kararı, “Ankara Barosu Dergisi” 2015, 4, pp. 294–295. [Google Scholar]
 41. Lessons to be learnt from German experience with gender recognition, https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/lessons-to-be-learnt-from-german-experience-with-gender-recognition-1.2103022 (access: 20.05.2022). [Google Scholar]
 42. McClain M., Waite-Wright O., The LGBT Community in Turkey: Discrimination, Violence, and the Struggle for Equality, “Creighton International and Comparative Law Journal” 2016, [Google Scholar]
 43. 7(1), pp. 152–181. [Google Scholar]
 44. Menkel-Meadow C., Private Lives and Professional Responsibilities? The Relationship of Personal Morality to Lawyering and Professional Ethics, “Pace Law Review” 2001, 21(2), pp. 365–394. [Google Scholar]
 45. Schmidt-Rantsch J., Transgender Recognition in Germany: The Role of the German Courts, “University College Dublin Law Review” 2015, 15, pp. 1–16. [Google Scholar]
 46. Schultz U., Introduction: Women in the World’s Legal Professions: Overview and Synthesis, [in:] U. Schultz, G. Shaw (eds.), Women in the World’s Legal Professions, Hart Publishing 2003. [Google Scholar]
 47. Shen A., Women Judges in Contemporary China Gender, Judging and Living, Palgrave MacMillan 2017. [Google Scholar]
 48. Sunata U., Makaraci Basak A., Oktem Cevik S., Legal Gender Recognition in Turkey, “International Journal of Discrimination and the Law” 2022, 22(1), pp. 56–73. [Google Scholar]
 49. Taşcıoğlu E., States of Exception: Legal Governance of Trans Women in Urban Turkey, “Social & Legal Studies” 2021, 30(3), pp. 384–404. [Google Scholar]
 50. Thornton M., Roberts H., Women Judges, Private Lives: (In)Visibilities in Fact and Fiction, “University of New South Wales Law Journal” 2017, 40(2), pp. 761–777. [Google Scholar]
 51. Turmen R., LGBT Rights: A Struggle for Democracy and Freedom, “Ankara Bar Review” 2014, 7(1), pp. 11–20. [Google Scholar]
 52. Victoria McCloud, a transgender judge, wants a more diverse judiciary, https://www.thetimes.co.uk/article/victoria-mccloud-a-transgender-judge-wants-a-more-diverse-judiciary-jc7rqhbc9 (access: 20.05.2022). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Özdemir, Nadire (2022). Freedom of Expression of Judges within the Boundaries of Private Life: Cultural and Gender Dimensions. (2022). Freedom of Expression of Judges within the Boundaries of Private Life: Cultural and Gender Dimensions. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.559

MLA style

Özdemir, Nadire. „Freedom Of Expression Of Judges Within The Boundaries Of Private Life: Cultural And Gender Dimensions”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022.

Chicago style

Özdemir, Nadire. „Freedom Of Expression Of Judges Within The Boundaries Of Private Life: Cultural And Gender Dimensions”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022). doi:10.7206/kp.2080-1084.559.