en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich. Część II. Pojęcie hazardu w świetle definicji legalnych terminu gaming

Michalina Duda-Hyz
Uniwersytet Opolski

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.538

Abstrakt

Artykuł stanowi drugie z cyklu opracowań, których celem jest przedstawienie i analiza znaczenia, jakie przypisuje się pojęciom „hazard” i „gry hazardowe” w przepisach prawa hazardowego wybranych państw europejskich, a także skonfrontowanie normatywnego znaczenia tego pojęcia z cechami hazardu w ujęciu nauk społecznych. Analizie poddano unormowania tych państw anglojęzycznych, w treści których na określenie zbiorczej kategorii przedsięwzięć o charakterze hazardowym używa się terminu gaming, tj. Malty i Irlandii. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim metody komparatystyki prawniczej. W zakresie, w jakim przedstawiono cechy hazardu w ujęciu nauk społecznych, oparto się na dorobku przedstawicieli tych nauk. Przeprowadzone badania uzasadniają sformułowanie
tezy, iż zakresy nazwy gaming w przepisach prawa hazardowego Malty i Irlandii zasadniczo się różnią. Taka sytuacja wynika z jednej strony z odmiennych tradycji w zakresie reglamentacji działalności hazardowej, z drugiej – odzwierciedla aktualny stosunek władz publicznych zarówno do przedsięwzięć o cechach gier hazardowych, jak i do takich gier, w których o wyniku przesądzają umiejętności gracza, lecz które mogą stwarzać zagrożenia analogiczne do związanych z grami hazardowymi. Zarówno na Malcie, jak i w Irlandii normatywne znaczenie nazwy gaming istotnie wykracza poza znaczenie, jakie pojęciu hazardu przypisuje się w naukach społecznych.

Powiązania

 1. Calado C., Alexandre J., Griffiths M.D., Mom, Dad it’s only a game! Perceived gambling and gaming behaviours among adolescents and young adults: an exploratory study, „International Journal of Mental Health and Addiction” 2014, 12(6). [Google Scholar]
 2. Cashmore E., Gaming and Gambling, [w:] E. Cashmore, J. Cleland, K. Dixon, Screen Society, e-book 2018. [Google Scholar]
 3. Chi Sen Siu R., The economics of Asian casino gaming and gambling, [w:] L.V. Williams, D.S. Siegel (red.), The Oxford Handbook of the Economics of Gambling, Oxford 2013. [Google Scholar]
 4. Corbet R., Bollard Ch., Ireland, [w:] J. Harris, H. Hagan (red.), Gaming Law. Jurisdictional Comparisons, London 2014. [Google Scholar]
 5. Corbet R., Stafford C., Gaming in Ireland: overview, [w:] J. Harris, B. Alaeddini red., Gaming Global Guide, e-book 2020. [Google Scholar]
 6. Griffiths M.D., Is the baying of loot boxes in video games a form of gambling or gaming?, „Gaming Law Review” 2018, 22(1). [Google Scholar]
 7. Griffiths M.D., The Use of Online Methodologies in Data Collection for Gambling and Gamming Addictions, „International Journal of Mental Health and Addiction” 2010, 8. [Google Scholar]
 8. Griffiths M.D., Convergence of gambling and gaming: implications, „World Online Gambling Law Report” 2008, 2. [Google Scholar]
 9. Griffiths M.D., Adolescent Gambling, London–New York 1995. [Google Scholar]
 10. Griffiths M.D., King R., Are mini-games within RuneScape gambling or gaming?, „Gaming Law Review and Economics” 2015, 19(9). [Google Scholar]
 11. Håkansson A., Kentta G., Åkesdotter C., Problem gambling and gaming in the elite athletes, „Addictive Behaviour Reports” 2018, 8. [Google Scholar]
 12. International Monetary Fund, IMF Country Reports 18/20. Malta: Selected Issues. [Google Scholar]
 13. King D.L., Gainsury S.M., Delfabbro P.H. et al., Distinguishing between gaming and gambling activities in addiction research, „Journal of Behavioral Addictions” 2015, 4(4). [Google Scholar]
 14. Macey J., Hamari J., Investigating relationship between video gaming, spectating esports, and gambling, „Computers in Human Behavior” 2018, 80. [Google Scholar]
 15. Munting R., An economic and social history of gambling in Britain and the USA, Manchester–New York 1996. [Google Scholar]
 16. O’Callaghan L., Bookmakers, betting offices and the business of gambling in independent Ireland, 1926–31, „Irish Historical Studies” 2016, 40(158). [Google Scholar]
 17. Owens Jr. M.D., It’s All in the Game: Gamification, Games and Gambling, „Gaming Law Review and Economics” 2012, 3. [Google Scholar]
 18. Owens Jr. M.D., Is I-Gaming Leaving Gambling Behind? New Social Media Vary the Formats and Business Models, „Gaming Law Review and Economics” 2010, 14(10). [Google Scholar]
 19. Parker J.D.A., Taylor R.N., Eastabrook J.M. et al., Problem gambling in adolescence: Relationship with Internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence, „Personality and Individual Differences” 2008, 45. [Google Scholar]
 20. Portanier R., Cessar T., Malta: Gambling 2020, [w:] J. Chess (red.), Gambling Law and Regulations 2020, e-book 2019. [Google Scholar]
 21. Rice G., Healey A., Ridgway G., Chapter on Sports Betting in Ireland, [w:] Sports Betting Law and Policy, red. P.M. Anderson, J.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann, J. Soek, The Hague 2012. [Google Scholar]
 22. Rose N., Gaming Law in a Nutshell, Eagan MN 2012. [Google Scholar]
 23. Schneider S., The Ongoing Evolution of European Thinking About Online Gaming, „Gaming Law Review and Economics” 2020, 14(10). [Google Scholar]
 24. Schneider S., Social Gaming and Online Gambling, „Gaming Law Review and Economics” 2012, 16(12). [Google Scholar]
 25. Yoong D., Hooi Koon T., Choung Min N., ‘This is not gambling but gaming’: Methods of promoting lottery gaming company in Malaysian daily, „Discourse & Society” 2013, 24(2). [Google Scholar]
 26. Zammit A.J., Kimberley G., Vella A., Aquilina Y., Malta, [w:] C. Rohsler (red.), The Gambling Law Review, ed. 4, e-book 2019. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Duda-Hyz, Michalina (2022). Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich. Część II. Pojęcie hazardu w świetle definicji legalnych terminu gaming. (2022). Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich. Część II. Pojęcie hazardu w świetle definicji legalnych terminu gaming. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 20-37. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.538 (Original work published 2022)

MLA style

Duda-Hyz, Michalina. „Pojęcie Hazardu W Prawie Hazardowym Wybranych Państw Europejskich. Część Ii. Pojęcie Hazardu W Świetle Definicji Legalnych Terminu Gaming”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 20-37.

Chicago style

Duda-Hyz, Michalina. „Pojęcie Hazardu W Prawie Hazardowym Wybranych Państw Europejskich. Część Ii. Pojęcie Hazardu W Świetle Definicji Legalnych Terminu Gaming”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 20-37. doi:10.7206/kp.2080-1084.538.