en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Koncepcja good governance a model prawa w badaniach systemów ponadnarodowych

Artur Niedźwiecki
Uniwersytet Łódzki

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.527

Abstrakt

Dotychczas powstało wiele istotnych badań odnoszących się do zjawiska good governance w aspekcie formalnoprawnym, gospodarczym bądź politologicznym. Celem tej pracy jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego ujęcia, które podejmuje próbę integracji nauk prawnych, ekonomicznych oraz politycznych do analizy zwłaszcza prawnoekonomicznych kontekstów wskazanego pojęcia. Artykuł ten stawia sobie za zadanie unaocznienie współzależności oraz interakcji między tzw. dobrym współzarządzaniem oraz szkołą prawa i ekonomii, szczególnie w ramach fenomenu supranarodowej instytucjonalizacji, której jednym z fundamentów pozostaje urzeczywistnianie zasad good governance. Mimo obecności wątków prawnoekonomicznych, wskazane obszary formułują również określone pole polityki, które warto postrzegać przez pryzmat aparatury nauk politycznych. Podejście wybitnie ekonomiczne nakazuje skupiać uwagę na procesach maksymalizacji zysków/minimalizacji nakładów, jednakże nie należy pomijać elementu klasycznej polityczności, odnoszącej się do sporów wokół rozmaitych postaw i wartości. Hipotezą tego artykuły jest następujące stwierdzenie: dekompozycja liberalnego modelu prawa i gospodarki globalnej przekłada się na zjawisko dekoniunktury struktur ponadnarodowych, prowadzące do bardziej pierwotnych form dominacji i podporządkowania w miejsce obecnych praktyk mających na celu wdrożenie prawideł „dobrego współzarządzania”.

Powiązania

 1. Alexandrakis C., Jones R., Secession and exit: an analysis of two competing hypotheses, [w:] The Elgar companion to public economics: empirical public economics, red. Attiat F. Ott, Richard J. Cebula, Englar Publishers 2006, s. 388–402. [Google Scholar]
 2. Baier S., Bergstrand J., Economic determinants of free trade agreements, “Journal of International Economics” 2004, Vol. 64(1), s. 29–63. [Google Scholar]
 3. Berglund S., Prison or voluntary cooperation? The possibility of withdrawal from the European Union, “Scandinavian Political Science” 2006, Vol. 26(2), s. 147–167. [Google Scholar]
 4. Berniak-Woźny J., Good governance – narzędzie czy fundament zrównoważonego rozwoju? [Google Scholar]
 5. „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2017, Vol. 55(4), s. 5–16. [Google Scholar]
 6. Bookmann M., The economics of secession, New York 1993. [Google Scholar]
 7. Borkowski P.J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Börzel T., Researching the EU (Studies) into Demise?, “Journal of European Public Policy” 2018, Vol. 25(3), s. 475–485. [Google Scholar]
 9. Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 10. Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, red. B. Brożek, J. Stelmach, W. Załuski Warszawa 2017. [Google Scholar]
 11. European governance – A white paper (2001/C 287/01). [Google Scholar]
 12. Gates S., Humes B., Games, information, and politics. Applying game theoretic models to political science, University of Michigan Press, 1997. [Google Scholar]
 13. Ikenberry J., The End of Liberal International Order? “International Affairs” 2018, Vol. 94(1), s. 7–23. [Google Scholar]
 14. Jones E., Towards a Theory of Disintegration, “Journal of European Public Policy” 2018, Vol. 25(3), s. 440–451. [Google Scholar]
 15. Konopacki S., Integracja Europy w dobie postmodernizmu, Poznań 1998. [Google Scholar]
 16. Kurrild-Klitgaard P., Opting-out: The constitutional economics of exit, “American Journal of Economics and Sociology” 2002, Vol. 61(1), s. 123–158. [Google Scholar]
 17. Martin L., Simmons B., International Organizations and Institutions, [w:] Handbook of International Relations 2013, red. W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons, s. 192–211. [Google Scholar]
 18. Moravcsik A., The New Liberalism, [w:] The Oxford Handbook of International Relations, red. Ch. Reus-Smit, D. Snidal, Oxford University Press, 2008. [Google Scholar]
 19. Pawłowska A., Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3(14), s. 5–17. [Google Scholar]
 20. Pepinsky T., Dis-Embedding Liberal Internationalism, [w:] Workshop on the Challenges to the [Google Scholar]
 21. Contemporary World Order, Filzbach, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3054001 (dostęp: 1.08.2021) [Google Scholar]
 22. Rutkowski M., Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. [Google Scholar]
 23. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego, „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 3(9), s. 69–79. [Google Scholar]
 24. Schneider G., Cederman L.-E., The change of tide in political cooperation: a limited information model of European Integration, “International Organization” 1994, Vol. 48(4), s. 633–662. [Google Scholar]
 25. Vollaard H., Explaining European Disintegration, “JCMS: Journal of Common Market Studies” 2014, Vol. 52(5), s. 1142–1159. [Google Scholar]
 26. Von Borzyskowski I., Vabulas F., The Costs of Membership Withdrawal from International Organizations, [w:] PEIO Conference, Madison WI, 2018. [Google Scholar]
 27. Walter S., The Mass Politics of International Disintegration, http://www.stefaniewalter.de (dostęp: 1.08.2021). [Google Scholar]
 28. Webber D., How Likely Is It That The European Union Will Disintegrate? A Critical Analysis of Competing Theoretical Perspectives, “European Journal of International Relations” 2014, Vol. 20(2), s. 341–365. [Google Scholar]
 29. Wegner-Kowalska J., Idea pragmatyzmu w postępowaniu administracyjnym, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 30. Wilkin J., Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia metodologiczne, [w:] Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, red. J. Wilkin, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 31. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Niedźwiecki, Artur (2022). Koncepcja good governance a model prawa w badaniach systemów ponadnarodowych. (2022). Koncepcja good governance a model prawa w badaniach systemów ponadnarodowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 124-142. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.527 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Niedźwiecki, Artur. „Koncepcja Good Governance A Model Prawa W Badaniach Systemów Ponadnarodowych”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 124-142.

Chicago style

Niedźwiecki, Artur. „Koncepcja Good Governance A Model Prawa W Badaniach Systemów Ponadnarodowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 124-142. doi:10.7206/kp.2080-1084.527.