en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 4/2022 
Tom 14 
Numer 1

On the definition, Content, and Essence of the Term “human rights”

Oleksandr Lyubchik
Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko (Ukraine);

Petro Korniienko
National Academy of Statistics, Accounting and Audit (Ukraine)

Zhanna Dzeiko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Nataliia Zahrebelna
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Vitalii Zavhorodnii
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (Ukraine)

4/2022 14 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.514

Abstrakt

Niejednoznaczność rozumienia i używania terminu „prawa człowieka” zmniejsza efektywność działań organów państwowych i międzynarodowych w dziedzinie stanowienia i egzekwowania prawa. Powstają przez to negatywne warunki dla tworzenia się jednolitego światopoglądu i pozycji prawnej przyszłych prawników i przedstawicieli innych nauk humanistycznych. Niniejszy artykuł ma na celu zdefiniowanie i sformułowanie treści oraz opisanie esencji terminu „prawa czło-wieka”, a także uzasadnienie tezy o szkodliwości używania tego pojęcia w różnych znaczeniach w naukach prawnych oraz przy stanowieniu i egzekwowaniu prawa. Główną metodą badawczą jest metoda analizy, która pozwala na przestudiowanie tematu, podzielenie go w pomysłowy sposób na części składowe oraz na uwzględ-nienie każdego z wybranych elementów w ramach jednej całości. Artykuł przed-stawia argumentację za potrzebą ujednolicenia słownictwa, pojmowania i uży-wania prawniczego terminu „prawa człowieka”. Materiały w artykule mają wartość praktyczną dla skutecznego wdrożenia działań organów państwowych i międzynarodowych w odniesieniu do stanowienia i egzekwowania prawa, dla tworzenia się jednolitego światopoglądu i pozycji prawnej przyszłych prawników i przedstawicieli innych nauk humanistycznych, a także dla właściwego i zrozumiałego wyjaśnienia problemów ze wdrożeniem praw człowieka i z ich ochroną.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Lyubchik, Oleksandr A. & Korniienko, Petro S. & Dzeiko, Zhanna O. & Zahrebelna, Nataliia A. & Zavhorodnii, Vitalii A. (2022). On the definition, Content, and Essence of the Term “human rights”. (2022). On the definition, Content, and Essence of the Term “human rights”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(1), 171–198. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.514 (Original work published 4/2022n.e.)

MLA style

Lyubchik, Oleksandr A. and Korniienko, Petro S. and Dzeiko, Zhanna O. and Zahrebelna, Nataliia A. and Zavhorodnii, Vitalii A.. „On The Definition, Content, And Essence Of The Term “Human Rights””. 4/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 1, 2022, ss. 171–198.

Chicago style

Lyubchik, Oleksandr A. and Korniienko, Petro S. and Dzeiko, Zhanna O. and Zahrebelna, Nataliia A. and Zavhorodnii, Vitalii A.. „On The Definition, Content, And Essence Of The Term “Human Rights””. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 1 (2022): 171–198. doi:10.7206/kp.2080-1084.514.