en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 4/2022 
Tom 14 
Numer 1

Alternate Dispute Resolution: a Panacea to the Nigerian Judicial System

Adeola Kehinde
Federal University Oye Ekiti (Nigeria)

4/2022 14 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.508

Abstrakt

Nie można przecenić roli alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) w prowa-dzeniu spraw sądowych i sporów w Nigerii i na świecie. Władza sądownicza odpowiada za interpretację przepisów prawa w Nigerii i nie można również przecenić roli sądownictwa w zabezpieczaniu praw obywateli Nigerii. Zapewnia ona stabilność społeczeństwa w obliczu niestabilności oraz brak utrzymywania bezprawia. Sądownictwo gwarantuje przestrzeganie praw wydanych przez władzę ustawodawczą poprzez zapewnienie, że ci, którzy łamią jakiekolwiek ustanowione przepisy, zostaną ukarani. We wszystkich tych działaniach ustalono, że system wymierzania sprawiedliwości w sądach w Nigerii działa wyjątkowo wolno. Wziąw-szy pod uwagę powyższe, alternatywne rozstrzyganie sporów jako sposób roz-wiązywania sporów stanowi ogromną pomoc w łagodzeniu trudów rozstrzygania spraw przez system sądownictwa. Niniejszy artykuł bada sposoby, którymi alter-natywne rozstrzyganie sporów wspomagało nigeryjski system sądownictwa oraz tym większą potrzebę stosowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów w celu zagwarantowania znacznego zmniejszenia liczby spraw sądowych. Na końcu badania zamieszczono zalecenia.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kehinde, Adeola Olufunke (2022). Alternate Dispute Resolution: a Panacea to the Nigerian Judicial System. (2022). Alternate Dispute Resolution: a Panacea to the Nigerian Judicial System. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(1), 58-73. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.508 (Original work published 4/2022n.e.)

MLA style

Kehinde, Adeola Olufunke. „Alternate Dispute Resolution: A Panacea To The Nigerian Judicial System”. 4/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 1, 2022, ss. 58-73.

Chicago style

Kehinde, Adeola Olufunke. „Alternate Dispute Resolution: A Panacea To The Nigerian Judicial System”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 1 (2022): 58-73. doi:10.7206/kp.2080-1084.508.