en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 4/2022 
Tom 14 
Numer 1

Evaluative Concepts of the European Convention on Human Rights: Current Issues of Application as Exemplified by Article 6

Vitaliy Kosovych
Ivan Franko National University of Lviv

Taras Pashuk
European Court of Human Rights Strasbourg

4/2022 14 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.507

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony badaniu właściwego stosowania pojęć wartościujących zawartych w normach Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uwagę zwraca się na pewne trudności w zastosowaniu norm wartościujących w Konwencji: mimo swojej obiektywnej niezbędności i przydatności stwarzają one przestrzeń dla dokonywania własnej oceny przez organ porządku publicznego, sięgającej subiektywizmu, w przypadku rozstrzygania konkretnych spraw; stanowią one obiektywną przeszkodę na drodze do ujednolicenia orzecznictwa ETPC, a to zaś stwarza wstępne warunki dla nierównego wdrażania wyroków ETPC w narodowym porządku prawnym; powodują ryzyko wystąpienia błędów przy stosowaniu przepisów Konwencji przez organy właściwe dla państw- -stron. Ustalono, że stosowanie norm prawnych zawierających pojęcia wartościujące stanowi wyzwanie nie tylko ze względu na określone właściwości samych pojęć wartościujących, ale też ze względu na szczególne cechy orzekania przez ETPC przy zastosowaniu norm oceniających. Analiza stosownego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i przykładów prawodawstwa krajowego służy wsparciu tych teoretycznych wniosków. Ponieważ brak jednolitego stosowania norm wartościujących Konwencji powoduje rozbieżność w stosowaniu wyroków ETPC w krajowym systemie sądownictwa, zaleca się, by sądy krajowe przestrzegały kilku zasad przy uzasadnianiu decyzji. Zasady te będą pewną gwarancję przeciw niejednoznacznej implementacji wyroków ETPC na poziomie krajowym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kosovych, Vitaliy & Pashuk, Taras (2022). Evaluative Concepts of the European Convention on Human Rights: Current Issues of Application as Exemplified by Article 6. (2022). Evaluative Concepts of the European Convention on Human Rights: Current Issues of Application as Exemplified by Article 6. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(1), 43–57. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.507 (Original work published 4/2022n.e.)

MLA style

Kosovych, Vitaliy and Pashuk, Taras. „Evaluative Concepts Of The European Convention On Human Rights: Current Issues Of Application As Exemplified By Article 6”. 4/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 1, 2022, ss. 43–57.

Chicago style

Kosovych, Vitaliy and Pashuk, Taras. „Evaluative Concepts Of The European Convention On Human Rights: Current Issues Of Application As Exemplified By Article 6”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 1 (2022): 43–57. doi: 10.7206/kp.2080-1084.507.