en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 12.2021 
Tom 12 
Numer 1

Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych

Natalia Mrożek
Akademia Leona Koźmińskiego

12.2021 12 (1) Zeszyty Programu TOP 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top5

Abstrakt

Dynamiczny rozwój środków masowego przekazu, wpływając na szybszą możliwość
przekazywania informacji przez media, wywołał zwiększające się niebezpieczeństwo
zagrożenia i naruszenia dóbr osobistych. Mimo obowiązku ich poszanowania, coraz częściej dochodzi do ingerencji w prawo do wizerunku. Szczególnie narażone są osoby powszechnie znane, które wzbudzają społeczne zainteresowanie. Niniejsze opracowanie stanowi próbę określenia treści prawa do wizerunku na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedstawiono również przykładowy katalog naruszeń prawa do wizerunku na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Głównym celem autorki artykułu jest ukazanie ochrony przysługującej osobom
powszechnie znanym na gruncie przepisów prawa cywilnego, których dobra osobiste zostały
naruszone w związku z bezprawnym rozpowszechnieniem ich wizerunku. Niewątpliwie
unikatową częścią tej publikacji jest część empiryczna, którą stanowi ankieta przeprowadzona wśród aktorów Teatru Narodowego w Warszawie. Ankieta ma na celu przedstawienie poglądów osób powszechnie znanych związanych z zagadnieniem prawa do wizerunku.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Mrożek, Natalia (2021). Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych. (2021). Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 106-131. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-07-9.top5 (Original work published 12.2021n.e.)

MLA style

Mrożek, Natalia. „Ochrona Wizerunku Osób Powszechnie Znanych”. 12.2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 12, nr 1, 2021, ss. 106-131.

Chicago style

Mrożek, Natalia. „Ochrona Wizerunku Osób Powszechnie Znanych”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 12, nr 1 (2021): 106-131. doi:10.7206/978-83-66502-07-9.top5.