en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Show issue
Year 2/2021 
Volume 11 

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej

Angelika Skarbowska
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstract

At a glance, compensation for harm as commonly associated with suffering of a natural person does not seem to fit the combination with a legal person. Adding to above the personal interests – which seem more like an attribute only of the human being, the topic seems to be detached from reality. Nothing could be further from the truth, since the institution of personal interests of a legal person and the consequences of the infringement are set out in art. 43 of the Civil Code (in conjunction with art. 24 of the Civil Code). The case law and doctrine views constantly try to explain what forms of an open catalogue of personal interests of a legal person can be dealt with which makes an attempt to use the claim a bit easier. I deliberately mention at this point an attempt to use the claim, because a kind of abstraction of this institution and still not many court rulings do not encourage making claims. Therefore, the aim of this article is to bring the institution of compensation for the infringement of personal interests of a legal person closer and to indicate the ways of using this claim, as well as to try to create a framework of the amount of compensation that can be obtained as a result of the trial. The above considerations are based on the analysis of the case law and doctrine views in this aspect.

References

 1. Frąckowiak, J. (2012). Osoby prawne. W: M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna System Prawa Prywatnego, tom 1, Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Gniewek, E. (2019). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Gorczyński, G. (2018). W: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125). Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Kępiński, M. (2018). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Krauss, J. (2016). W: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 6. Kubiak-Cyrul, A. (2019). W: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Machnikowski, P. (2019). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Machnikowski, P. i Śmieja, A. (2018). Czyny niedozwolone. W: A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego, tom 6. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Niewęgłowski, A. (2017). Prawa własności przemysłowej w spółkach handlowych. W: R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego tom 14C. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Pazdan, M. (2018). w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Pazdan, M. (2012), Dobra osobiste i ich ochrona. W: M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna System Prawa Prywatnego tom 1. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Rataj, K., Skiba, N. i Szczepanek, P. (2017). Katalog dób osobistych w Kodeksie cywilnym. W: I. Lewandowska-Malec (red.), Dobra osobiste. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Sitko, J. (2009). Firma a oznaczenia odróżniające wykorzystywane w działalności gospodarczej. W: Firma i jej ochrona. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Sobolewski, P. (2019). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Świdowska, M. (2007). Zadośćuczynienie jako środek rekompensaty szkód niemajątkowych w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób prawnych. W: J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Zieliński, A. (2019). Ochrona praw podmiotowych. W: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), Prawo cywilne – część ogólna System Prawa Prywatnego, tom 2, Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Skarbowska, Angelika (2019). Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. (2019). Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021AD)

MLA style

Skarbowska, Angelika. “Zadośćuczynienie Za Naruszenie Dóbr Osobistych Osoby Prawnej”. 2/2021AD. Zeszyty Programu Top 15, vol. 11, 2019.

Chicago style

Skarbowska, Angelika. “Zadośćuczynienie Za Naruszenie Dóbr Osobistych Osoby Prawnej”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).