en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

The ‘Right to the City’ and the New Urban Agenda Habitat III

Joanna Kielin-Maziarz
Kozminski University

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.496

Abstrakt

Prawo do miasta jest koncepcją, którą można rozpatrywać w kontekście praw człowieka trzeciej generacji. Prawo do miasta służy również jako narzędzie skutecznego wypełniania i poszanowania praw człowieka istniejących na poziomie
międzynarodowym oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyrażonych
w Agendzie 2030. Jest to niewątpliwie nowy paradygmat rozwoju miast, który zapewnia alternatywne ramy dla ponownego przemyślenia pojęcia miasta i urbanizacji.
Jego celem jest sprostanie głównym wyzwaniom, z jakimi stykają się miasta. Celem artykułu jest przedstawienie rozumienia prawa do miasta poprzez analizę jego struktury i odpowiedź na pytanie, czy w istocie jest to prawo trzeciej generacji.

Powiązania

 1. The Right to the City and Cities for All, Habitat III Policy Papers, https://uploads. habitat3.org/hb3/Habitat%20III%20Policy%20Paper%201.pdf (access: 3.02.2021). [Google Scholar]
 2. General Assembly Resolution A/RES/70/1: Agenda for Sustainable Development 2030. [Google Scholar]
 3. Resolution adopted by the UN General Assembly, https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja (access: 12.02.2021). [Google Scholar]
 4. New Urban Agenda, Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf (access: 5.02.2021). [Google Scholar]
 5. K. Vašák, Le droit international des droits de l’homme, RCADI 1974, 4. [Google Scholar]
 6. H. Lefebvre, Le droit à la ville, Paris 1967. [Google Scholar]
 7. World Charter for the Right to the City, https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A1.2_World-Charter-for-the-Right-to-the-City.pdf (access: 13.02.2021). [Google Scholar]
 8. Global platform for the right to the city, https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/03_flyer%20digital%20GPR2C.pdf (access: 13.02.2021). [Google Scholar]
 9. Rio Declaration on Environment and Development A/CONF.151/26 (Vol. I, Report of the United Nations Conference on Environment and Development), Rio de Janeiro 3–14.06.1992. European Union, The European Charter for Women in the City (2000). [Google Scholar]
 10. Charter for Women’s Right to the City, Barcelona 2004. [Google Scholar]
 11. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005). [Google Scholar]
 12. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage refers to the protection of spaces, including urban and rural areas. [Google Scholar]
 13. The second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul 3–14.06.1996, Report of the United Nations Conference on Human Settements (Habitat II), https://undocs.org/en/A/CONF.165/14 (access: 13.02.2021). [Google Scholar]
 14. The Habitat Agenda, 1996, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda-Istanbul-Declaration-on-Human-Settlements-2006.pdf (access: 13.02.2021). [Google Scholar]
 15. Rio de Janeiro Manifesto on the Right to the City (World Urban Forum, 2010). [Google Scholar]
 16. Global Platform for the Right to the City Action Plan and Thematic Axes (2014). [Google Scholar]
 17. Gwangju Guiding Principles for a Human Right City (2014). [Google Scholar]
 18. European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, Saint Denis 2000. [Google Scholar]
 19. Mexico City Charter for the Right to the City (2010). [Google Scholar]
 20. Global Charter-Agenda for Human Rights in the City (UCLG, 2011). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kielin-Maziarz, Joanna (2021). The ‘Right to the City’ and the New Urban Agenda Habitat III. (2021). The ‘Right to the City’ and the New Urban Agenda Habitat III. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 119–137. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.496 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Kielin-Maziarz, Joanna. „The ‘Right To The City’ And The New Urban Agenda Habitat Iii”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 119–137.

Chicago style

Kielin-Maziarz, Joanna. „The ‘Right To The City’ And The New Urban Agenda Habitat Iii”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 119–137. doi: 10.7206/kp.2080-1084.496.