en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Online Child Grooming – Some Remarks Against the Background of the Pandemic

Małgorzata Skórzewska-Amberg
Kozminski University

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.493

Abstrakt

Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystaniem, w tym w szczególności wykorzystaniem w cyberprzestrzeni, stanowi jeden z najbardziej palących problemów
współczesnego świata. Internet często jest wykorzystywany jako początek drogi prowadzącej do seksualnego wykorzystania dziecka, sposób na pozyskanie jego
zaufania i uzyskanie fizycznego do niego dostępu. Niestety pandemia Covid-19
i będąca jej efektem izolacja także w tej dziedzinie przyniosła niebagatelne zagrożenia,
których skutki będą długofalowe. W trakcie pandemii zaobserwowano nie tylko wzrost ruchu sieciowego związanego z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej, ale także zdecydowany wzrost zachowań, które mogą być klasyfikowane jako grooming. Niekiedy uważa się, że grooming jest podstawową metodą prowadzącą do seksualnego wykorzystania dzieci, a nawet jego cechą immanentną. Sprawą istotną staje się w związku z tym analiza uregulowań prawnych dotyczących groomingu w cyberprzestrzeni i próba odpowiedzi na pytanie, czy wystarczający jest zakres i stopień ochrony zapewniany przez polskie prawo karne.

Powiązania

 1. Banasik K., Głos w dyskusji o art. 200a k.k. (przestępstwo groomingu), “Palestra” 2010, 3, pp. 49–55. [Google Scholar]
 2. Bielski M., [in:] W. Wróbel, A. Zoll (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–211 k.k., Warszawa 2017, pp. 646–827. [Google Scholar]
 3. Brewster T., Online Child Abuse Complaints Surpass 4 Million in April: This Is How Cops AreCoping Despite COVID-19, “Forbes” 9.05.2020, https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/05/09/online-child-abuse-complaints-surpass-4-million-in-aprilthis-is-how-cops-are-coping-despite-covid-19/#4308057248db (access: 26.09.2020). [Google Scholar]
 4. Brewster T., Child Exploitation Complaints Rise 106% to Hit 2 Million in Just One Month: Is COVID-19 to Blame?, “Forbes” 24.04.2020, https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/ 04/24/child-exploitation-complaints-rise-106-to-hit-2-million-injust-one-month-is-covid-19-to-blame/#407652d34c9c) (access: 26.09.2020). [Google Scholar]
 5. Bryce J., Online Sexual Exploitation of Children and Young People, [in:] Y. Jewkes, M. Yar, Handbook of Internet Crime, Cullompton 2010, pp. 320–342. [Google Scholar]
 6. Chmielnicki P., Minich D., Rybkowski R., Stachura M., Szocik K., The COVID-19 Pandemic as an Opportunity for a Permanent Reduction in Civil Rights, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, 4. [Google Scholar]
 7. Davidson J, Gottschalk P., Online Groomers: Profiling, Policing and Prevention, Lyme Regis 2010. [Google Scholar]
 8. Finkelhor D., Mitchell K.J., Wolak J., Online Victimization: A Report of the Nation’s Youth, National Center for Missing & Exploited Children, 2000, http://unh.edu/ccrc/pdf/jvq/CV38.pdf (access: 26.03.2018). [Google Scholar]
 9. Krajewski R., Prawnokarne aspekty dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich, “Prokuratura i Prawo” 2012, 10, pp. 5–26. [Google Scholar]
 10. Lanning K.V., Compliant Child Victims: Confronting an Uncomfortable Reality, [in:] E. Quayle, M. Taylor (eds.), Viewing Child Pornography on the Internet: Understanding the Offence, Managing the Offender, Helping the Victims, Lyme Regis 2005, pp. 49–60. [Google Scholar]
 11. Mahoney D., Faulkner N., A Brief Overview of Pedophiles on the Web, 1997, https://www.healthyplace.com/abuse/articles/pedophiles-on-the-web (access: 28.08.2017). [Google Scholar]
 12. Martelozzo E., Online Child Sexual Abuse. Grooming, Policing and Child Protection in a Multi-Media World, Routledge 2012. [Google Scholar]
 13. McAlinden A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet, and Familial Dimensions, Oxford 2012. [Google Scholar]
 14. Mierzwińska-Lorencka J., Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 15. Mitchell K.J., Jones L.M., Finkelhor D., Wolak J., Trends in Unwanted Online Experiences and Sexting: Final Report, Durham, NH: Crimes Against Children Research Center, 2014, https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=ccrc (access: 26.03.2018). [Google Scholar]
 16. Ost S., Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal Responses, New York–Cambridge, 2009. [Google Scholar]
 17. Shannon D., Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet. Omfattning, karaktär, åtgärder. Rapport 2007:11, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Västerås 2007. [Google Scholar]
 18. Sosik R., Problematyka stosowania prowokacji w celu ujawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim, “Studia Iuridica Lublinensia” 2017, 4. [Google Scholar]
 19. Suler J., The Online Disinhibition Effect, “CyberPsychology and Behavior” 2004, 7(3), pp. 321–326. [Google Scholar]
 20. Susskind R., The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford 2010. [Google Scholar]
 21. Thornton D., The Machiavellian Sex Offender, [in:] A. Matravers (ed.), Sex Offenders in the Community: Managing and Reducing the Risks, Cullompton 2003. [Google Scholar]
 22. Webster P., Davidson J., Bifulco A., Gottschalk P., Caretti V., Pham T., Grove-Hills J., Turley C., Tompkins Ch., Ciulla P., Milazzo V., Schimmenti A., Craparo G., European Online Grooming Project: Final Report, 2012, http://natcen.ac.uk/media/22514/european-online-grooming-projectfinalreport.pdf (access: 1.09.2017). [Google Scholar]
 23. Wolak J., Mitchell K., Finkelhor D., Online Victimization of Youth: Five Years Later, National Center for Missing & Exploited Children Bulletin, Alexandria, VA 2006, http://unh.edu/ccrc/pdf/CV138.pdf (access: 26.03.2018). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata (2021). Online Child Grooming – Some Remarks Against the Background of the Pandemic. (2021). Online Child Grooming – Some Remarks Against the Background of the Pandemic. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 72–87. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.493 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata. „Online Child Grooming – Some Remarks Against The Background Of The Pandemic”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 72–87.

Chicago style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata. „Online Child Grooming – Some Remarks Against The Background Of The Pandemic”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 72–87. doi:10.7206/kp.2080-1084.493.