en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2010 
Tom 2/2010 
Numer 2

Coaching umiejętności interpersonalnych: podejście oparte na dowodach

2010 2/2010 (2) Coaching Review

Abstrakt

Praktyka coachingu, jako jednej z metod rozwoju potencjału ludzkiego, charakteryzuje się obecnie wielką różnorodnością, a nawet dowolnością. Z tego powodu każda precyzyjna definicja coachingu z konieczności musi być niekompletna, gdyż z pewnością nie będzie (a nawet nie powinna) uwzględniać wszystkich aspektów praktyki, oraz specjalistyczna, gdyż będzie szczegółowo koncentrować się na wybranym aspekcie (lub wybranych aspektach) praktyki i wyróżniać go (je) spośród wielu innych. Jednakże niekompletność oraz wysoka specjalizacja precyzyjnych definicji coachingu jest nie tyle ich ułomnością, ile zaletą. Pozwala bowiem spojrzeć na coaching nie tylko z perspektywy opisowej starającej się uwzględnić to, co wspólne dla wszelkich praktyk spod znaku „coaching”, a także tych opartych na błędnych przesłankach, lecz również z perspektywy normatywnej propagującej bardziej dojrzałe pod względem teoretycznym, sprawdzone w praktyce i z tego powodu warte popularyzacji nurty coachingu. Jednym z takich nurtów, będącym wyrazem dynamicznie postępującej obecnie profesjonalizacji wszelkich zawodów związanych z pomaganiem ludziom, w tym pracy psychologów, psychoterapeutów oraz coachów, jest podejście oparte na dowodach. Artykuł przybliży istotę podejścia opartego na dowodach na przykładzie praktyki coachingu umiejętności interpersonalnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Smółka, Paweł (2010). Coaching umiejętności interpersonalnych: podejście oparte na dowodach. (2010). Coaching umiejętności interpersonalnych: podejście oparte na dowodach. Coaching Review, 2/2010(2), 49-64. (Original work published 2010)

MLA style

Smółka, Paweł. „Coaching Umiejętności Interpersonalnych: Podejście Oparte Na Dowodach”. 2010. Coaching Review, t. 2/2010, nr 2, 2010, ss. 49-64.

Chicago style

Smółka, Paweł. „Coaching Umiejętności Interpersonalnych: Podejście Oparte Na Dowodach”. Coaching Review, Coaching Review, 2/2010, nr 2 (2010): 49-64.